Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 08 september 2022

Voorlopig voldoende opleidingsplaatsen optometristen
Als het aantal studenten dat begint met de opleiding optometrie gelijk blijft, zal het aantal optometristen de komende jaren fors toenemen. En dat is een goed teken, want de vraag naar optometristen zal ook stijgen, met name door vergrijzing van de bevolking. Om deze stijging op te vangen is er zelfs nog een (lichte) toename nodig aan instromende studenten. Daarvoor zijn er momenteel voldoende opleidingsplaatsen. Dit blijkt uit de capaciteitsraming voor optometristen uitgevoerd door het Nivel in opdracht van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Momenteel starten 117 mensen per jaar met de opleiding optometrie. Deze instroom zou verhoogd moeten worden naar 133 om de stijgende vraag naar oogzorg op te vangen.

Instroom opleiding verhogen

We onderzochten ook het scenario waarin het aantal werkzame optometristen sneller zal afnemen. Dit scenario is goed mogelijk, omdat er in de toekomst mogelijk een verplichte kwaliteitsregistratie ingevoerd gaat worden en omdat er naar verwachting meer doorstroom zal zijn de opleiding voor physician assistant oogheelkunde (PA). In dit geval is het nodig om de instroom van nieuwe studenten te verhogen naar 139 per jaar. De huidige numerus fixus van 190 personen die de opleiding hanteert lijkt voor de toekomst in ieder geval voldoende.

Linda Flinterman: 'Het aantal werkzame optometristen zal komende jaren in balans met de zorgvraag zijn.'
 

Regelmatig ramen om schommelingen te voorkomen

Het toekomstbeeld met de verplichte kwaliteitsregistratie en meer doorstroom naar de PA-opleiding is nog onzeker. Wanneer deze veranderingen zich anders voordoen dan verwacht is het van belang om tijdig opnieuw een capaciteitsraming uit te voeren. Door actuele ontwikkelingen in het werkveld te monitoren kan er tijdig worden bijgestuurd in het aantal benodigde opleidingsplaatsen en wordt ook voorkomen dat er hele grote veranderingen in de opleidingsinstroom nodig zijn.

Over het onderzoek

Om te berekenen wat de instroom in de opleiding zou moeten zijn om over 15 jaar een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van optometristen, is het ramingsmodel gebruikt dat is ontwikkeld door het Nivel en het Capaciteitsorgaan. Dit berekenden we voor verschillende scenario’s en met behulp van meerdere gegevensbronnen. Voor dit onderzoek vulden 477 optometristen een enquête in (30% respons) en hielden we twee focusgroepen met optometristen, vertegenwoordigers van de beroepsvereniging en andere stakeholderorganisaties binnen de oogzorg. Daarnaast gebruikten we aanvullende gegevens van het CBS en van de optometrieopleiding van de Hogeschool Utrecht.

Meer informatie