Hulpmiddelen visitatie

Hulpmiddelen visitatie

Op deze pagina zijn hulpmiddelen te vinden die de OVN ontwikkeld of verzameld heeft. Deze kunnen van pas komen bij de voorbereiding van visitatie of bij het doorvoeren van verbeteringen bij adviezen die je in je visitatierapport ontvangen hebt.
Voor elk kwaliteitsaspect in de normen- en waarderingssystematiek zijn hieronder hulpmiddelen benoemd die je kunt gebruiken om er invulling aan te geven in je eigen praktijk of die je op maat kunt maken voor jouw praktijk. Bijvoorbeeld: je kunt de VIM-procedure (zie 3) toepasselijk maken voor je eigen werkwijze en deze als bewijs toevoegen aan het digitale visitatiesysteem. 
 
 1. Dossiervoering
 2. ​Zorgprocessen en werkafspraken
 3. ​​Professioneel omgaan met incidenten en calamiteit
 4. Zorginhoudelijk afstemming
 5. Naleven van richtlijnen
 6. Instrumenten, apparatuur en diagnostische farmaca
 7. Positief werkklimaat
 8. Werkoverleg – organisatorische zaken
 9. Kennisdeling
 10. Reflectie individueel functioneren
 11. Zorg en commercie gescheiden
 12. Cliëntperspectief in kaart (laten) brengen
 13. Klachten en signalen van onvrede
 14. Toegangstijd en wachttijd optometrische zorg
 15. Voorlichting, advies en samen beslissen