Landelijk Optometristenonderzoek

Uitkomsten Optometristen Onderzoek 2018

In 2018 deed meer dan een derde van de beroepsgroep mee aan het Landelijk Optometristen Onderzoek. Dit inventariserend onderzoek laat zien dat het werkveld van optometristen breed is en hun zorgaanbod goed aansluit bij de trends in de oogzorg. Optometristen hebben plezier in hun werk, zetten zich in voor kwaliteit, cliënten en samenwerking en willen zich beroepsmatig blijven ontwikkelen.
 

Onderzoeksrapporten en infographic

De belangrijkste uitkomsten van de drie deelonderzoeken zijn beknopt weergegeven in een infographic. 

Wil je meer weten over alle onderzoeksuitkomsten? Deze staan uitgebreid beschreven in de onderzoeksrapporten:

  • Deelonderzoek 1: Inventarisatie werkveld

  • Deelonderzoek 2: Kwaliteit en clientgericht werken

  • Deelonderzoek 3: Positie in de oogzorgketen

Leden kunnen de rapportages van de deelonderzoeken hier direct bekijken. Geen lid en wel meegewerkt aan het onderzoek? Dan kun je de rapportage(s) opvragen via beleid@optometrie.nl

 

Onderzoeksweetjes

  • Onafhankelijk onderzoeker/epidemioloog dr Inge Stegeman begeleidde het onderzoek methodisch.
  • Alle Nederlandse optometristen waren uitgenodigd deel te nemen, ook optometristen die geen lid zijn van de OVN. 
  • Deelname was anoniem.
  • Hoge respons.
  • De deelnemers vormden een goede afspiegeling van de beroepsgroep als geheel.