Titelbescherming

Titelbescherming

De titel ‘optometrist’ is wettelijk beschermd via artikel 34 van de Wet BIG. Misbruik van de titel en daarop gelijkende bewoordingen, bijvoorbeeld optometrist i.o. en leerling optometrist, is strafbaar. Hierdoor wordt de cliĆ«nt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Ook kun je alleen via zo’n beschermde titel de kwaliteit van de beroepsgroep bevorderen en bewaken. Het is strafbaar om de titel ‘optometrist’ of bijvoorbeeld ‘register-optometrist’ ten onrechte te gebruiken. 

Iemand is bevoegd om de titel te gebruiken als hij of zij:
  • is afgestudeerd aan de 4-jarige hbo-opleiding Optometrie van de Hogeschool Utrecht of
  • in het bezit is van het certificaat van de overgangsopleiding Optometrie van de Hogeschool Utrecht of
  • een buitenlands diploma heeft, met een Verklaring van Vakbekwaamheid voor optometrie ( Meer informatie over een Verklaring van Vakbekwaamheid kun je vinden op de website van het BIG-register).


Titelmisbruik melden

Om de kwaliteit van optometrisch handelen te bewaken is de OVN alert op het misbruiken van de titel ‘optometrist’. Misbruik kan het beroep ook een slechte naam bezorgen. Heb je het vermoeden dat iemand zich onterecht voor optometrist uitgeeft, dan kun je op de volgende manieren nagaan of dit inderdaad het geval is:
  • Alle OVN-leden beschikken over een HBO-diploma optometrie, een certificaat van de overgangsopleiding of een verklaring van vakbekwaamheid. Zij zijn te vinden via de praktijkzoeker.
  • Iedereen die is opgenomen in de registers van het Kwaliteitsregister Paramedici beschikt over een geldig diploma.
Als je iemand hier niet kunt vinden, betekent dat niet automatisch dat de desbetreffende persoon geen optometrist is. Bovenstaande registraties zijn immers niet verplicht. Wel kan de OVN het dan verder voor je uitzoeken. We vragen je een vermoeden van titelmisbruik te melden via dit formulier.
Als beroepsvereniging heeft de OVN geen autoriteit om aan niet-leden sancties op te leggen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan bij gebleken titelmisbruik wel boetes uitdelen. Voordat de OVN melding doet bij de IGJ, wordt eerst een waarschuwingsbrief verstuurd.