Lidmaatschap OVN

Lid worden van de OVN

Het grootste deel van de Nederlandse optometristen is aangesloten bij de OVN. Beschik jij over een geldig bewijs van vakbekwaamheid als optometrist sluit je dan ook aan. Studenten van de hbo-opleiding Optometrie kunnen aspirant-lid worden.
 

Enkele voordelen van een OVN-lidmaatschap:

 • Leden met cliëntencontact zijn goed vindbaar via onze praktijkzoeker;
 • Je ontvangt ons digitale vakblad De Optometrist, de digitale nieuwsbrief en je hebt toegang tot het besloten deel van de website. Zo blijf je op de hoogte van relevante informatie en ontwikkelingen in ons vak en onze vereniging;
 • Je krijgt een gratis aansluiting bij de klachten- en geschillencommissie van het KP (ter waarde van € 175) voor optometristen in de eerste lijn met een KP-registratie;
 • Je kunt deelnemen aan de kwaliteitskringen van de OVN;
 • Je ontvangt korting op activiteiten die de OVN organiseert, zoals een tweejaarlijks congres en scholingen;
 • Om jezelf als optometrist te profileren mag je als lid van de OVN het OVN-logo voeren bij jouw naam. Je kunt ook een naambord bestellen voor op je werkplek (€ 60,- incl. verzendkosten en excl. btw). Meer informatie in het huishoudelijk reglement;
 • Je werknemersbelangen worden goed behartigd via vakbond FBZ (voor optometristen die werkzaam zijn in ziekenhuis, incl. UMC, en revalidatiecentrum).
 • OVN-leden kunnen profiteren van de professionele diensten en producten van de British Contact Lens Association (BCLA) en ontvangen 15% korting op twee verschillende BCLA-lidmaatschappen;
 • OVN-leden ontvangen van ZorgDomein een permanente ledenkorting van 30% op de maandelijkse abonnementskosten en 50% korting op de eenmalige registratiekosten. ZorgDomein verbindt als groot digitaal zorgplatform zorgverleners onderling met elkaar en brengt vraag en aanbod samen. Ruim 91% van alle huisartsen is aangesloten op ZorgDomein en zij gebruiken ZorgDomein voor het verwijzen naar vervolgzorg. 
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en positie van je vak.
 • Korting op je OVN-lidmaatschap als je ook lid bent van de NvVO of de NAPA.


Inschrijven

Wil je direct lid worden van de OVN, dan kun je je hier direct online inschrijven: Het onderschrijven van de gedragscode voor optometristen is een voorwaarde voor lidmaatschap van de OVN.

 

Contributie en type lidmaatschappen

De OVN kent de volgende type lidmaatschappen:
 • Regulier OVN-lidmaatschap: € 415,00
 • 67+ leden (pensioengerechtigde leeftijd): € 207,50
 • Aspirantleden, contributie gehele studieduur: € 15,00
 • Ereleden


Contributieplicht en korting 

Voor alle leden, uitgezonderd de aspiranten en ereleden, gaat de contributieplicht in bij toelating als lid in het eerstvolgende kwartaal. Word je lid tussen 1 januari en 31 maart dan bedraagt de contributieplicht 75%, tussen 1 april en 30 juni 50% en tussen 1 juli en 30 september 25%. Word je lid tussen 1 oktober en 31 december dan gaat de contributieplicht in op 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Reductie op het regulier lidmaatschap kan onder voorwaarden (zie huishoudelijk reglement) worden verleend in de volgende gevallen:
 • Dubbellidmaatschap OVN en NVvO (orthoptisten); 25%
 • Dubbellidmaatschap OVN en NAPA (physician assistants): 25%
 • Niet-werkzaam lid, 50% (dit geldt voor elke optometrist die geen patiëntenzorg verricht en in een niet- commerciële setting werkt)
Voldoe je aan de voorwaarden voor dubbellidmaatschap en denk je in aanmerking te komen voor korting? Geef dit dan door in Mijn OVN op het tabblad 'Mijn lidmaatschap': vermeld ook je lidnummer van de beroepsvereniging (NVvO of NAPA) en vergeet niet om toestemming te geven in het tabblad 'Mijn toestemmingen' voor het controleren van je lidmaatschap bij de betreffende vereniging.

Het gereduceerd tarief als niet werkzaam lid, kun je hier aanvragen


Aspirantleden

Optometriestudenten kunnen aspirantlid van de OVN worden voor hun gehele studieduur. Zij betalen eenmalig € 15 inschrijfgeld bij aanmelding. Studenten kunnen gedurende hun hele studieduur instromen als aspirant-lid. Het aspirantlidmaatschap vervalt als de student afstudeert, stopt met de opleiding of het aspirantlidmaatschap opzegt. Lees meer over het aspirantlidmaatschap.

 

Contributie OVN (deels) vergoed krijgen?

Het kan de moeite lonen om na te gaan of je een deel van je OVN-contributie terug kunt krijgen. Omdat de OVN aangesloten is bij vakbond FBZ, kunnen leden uit ziekenhuis en revalidatie de contributie van de OVN via de werkgever terugvragen, zodra de OVN in de nieuwe cao's is opgenomen. Leden die onder een andere cao vallen, kunnen hun cao raadplegen of navragen bij de OR welke afspraken er gemaakt zijn over vergoeding van de OVN-contributie. Leden uit de eerste lijn hebben de optie om in overleg met de werkgever hun contributie (gedeeltelijk) te declareren. Als de werkgever nog niet vergoedt, kan er gewezen worden op de WKR-regeling: een werkgever mag belastingvrije uitgaven doen aan een werknemer.

 

Meer informatie: