Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de OVN loopt per kalenderjaar. Opzeggingen moeten schriftelijk worden ingediend vóór 1 november van het verenigingsjaar. Je wordt dan uitgeschreven vanaf het daaropvolgende verenigingsjaar. Schriftelijk opzeggen kan op diverse manieren: Graag vernemen we je redenen voor de opzegging. 

In Artikel 7 lid 2 van statuten van de vereniging  kun je de afspraken over opzegging nog eens nalezen.

Vanzelfsprekend hopen we dat je lid blijft. 

Daarom blijf je lid van OVN:

  • Je wilt deskundig zijn en blijven voor je cliënt, voor je vak en voor jezelf;
  • Je wilt samen met ruim duizend beroepsgenoten één krachtige stem hebben in politiek Den Haag en daarmee invloed hebben bij andere belangrijke partijen;
  • Je wilt zelf de beroepsnorm en beroepsontwikkeling bepalen;
  • Je wilt gebruik maken van de voordelen die het OVN-lidmaadschap biedt, zoals korting op OVN Congres, vakblad en kwaliteitskringen.
  • Je bent aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie, een wettelijke eis om je beroep uit te kunnen oefenen.