Opzeggen

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de OVN loopt per kalenderjaar. Opzeggingen moeten schriftelijk worden ingediend vóór 1 november van het verenigingsjaar. Je wordt dan uitgeschreven vanaf het daaropvolgende verenigingsjaar. Anders dan nu nog in de statuten is aangegeven, hoeft een opzegging niet per aangetekende brief aan de OVN plaats te vinden, maar kan ook: Graag vernemen we je redenen voor de opzegging. 
In Artikel 7 lid 2 van statuten van de vereniging  kun je de afspraken over opzegging nog eens nalezen.

Vanzelfsprekend hopen we dat je lid blijft. 

Daarom blijf je lid van OVN:

  • Je wilt deskundig zijn en blijven voor je cliënt, voor je vak en voor jezelf;
  • Je wilt samen met ruim duizend beroepsgenoten één krachtige stem hebben in politiek Den Haag en daarmee invloed hebben bij andere belangrijke partijen;
  • Je wilt zelf de beroepsnorm en beroepsontwikkeling bepalen;
  • Je wilt gebruik maken van de voordelen die het OVN-lidmaadschap biedt, zoals korting op OVN Congres, vakblad en kwaliteitskringen.
  • Je bent aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie, een wettelijke eis om je beroep uit te kunnen oefenen.