Beroepsprofiel

Beroepsprofiel

Als optometrist is het belangrijk om altijd goed te weten wat je taken, mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn. Het beroepsprofiel voor optometristen kan je daarbij helpen. Hierin staan de belangrijkste elementen van je vak. Door dit profiel te delen met bijvoorbeeld cliënten, zorgverleners en verzekeraars kunnen zij ook een duidelijker beeld krijgen van wat de optometrist kan en mag. In het beroepscompetentieprofiel staan de deskundigheid, verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de optometrist uitgebreid beschreven. Het profiel geeft ook inzage in de positie van de optometrist in het werkveld. Het beroepsprofiel is in 2020 herzien en uitgebracht door de OVN.

Beroepsbeschrijving

Een optometrist onderzoekt met professionele apparatuur ogen, de adnexa, alle visuele vermogens en de oculaire motiliteit op mogelijke afwijkingen. Indien nodig gebruikt de optometrist hiervoor diagnostische farmaca. In het geval van geconstateerde refractieafwijkingen adviseert de optometrist over noodzakelijke optische correctie- of hulpmiddelen, zoals een bril en contactlenzen, om de afwijking op te heffen, te verminderen of te compenseren. Daarnaast voert de optometrist een aantal behandelingen uit, zoals het behandelen van droge ogen en asthenope klachten.

Na constatering van pathologische oogaandoeningen verwijst de optometrist de cliënt indien nodig naar de huisarts, de oogarts of de orthoptist. Op verwijzing van de huisarts of oogarts voert de optometrist vervolgonderzoeken uit met betrekking tot oogaandoeningen bij cliënten met chronische ziekten die het risico op oogaandoeningen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan diabetes mellitus en familiair glaucoom.

In de optometrische zorgbeschrijving staat duidelijk beschreven welke handelingen uit het diagnostische proces binnen het domein van de optometrist vallen.
 

Werkcontext

In Nederland zijn naar schatting ruim 1100 optometristen werkzaam. In de huidige praktijk is 65% van de optometristen werkzaam in de eerstelijns oogzorg als zelfstandig beroepsbeoefenaar in de optiekbranche en optometriepraktijken. Ook werken er optometristen in de tweedelijns oogzorg binnen oogartsenpraktijken (26%) en in de derde lijn in regionale instellingen voor slechtzienden. Verder zijn optometristen werkzaam buiten de individuele gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de optische industrie of in het onderwijs. Binnen de eerstelijns gezondheidszorg heeft de optometrist een zelfstandige beroepsverantwoordelijkheid. Binnen de tweede- en derdelijns gezondheidszorg heeft de optometrist een gedeelde beroepsverantwoordelijkheid. Sinds de wettelijke erkenning van optometrie in 2000 is de optometrist direct toegankelijk voor cliënten. Dit betekent dat de cliënt geen verwijzing nodig heeft van de huisarts om onderzocht te worden door de optometrist.