Kwaliteitskringen

Kwaliteitskringen

Kwaliteitskringen hebben een belangrijke plaats in het kwaliteitsbeleid van de OVN. Kwaliteitskringen maken Intercollegiaal Overleg (IO) mogelijk. Met IO werk je vanuit een erkende verbetermethodiek aan de kwaliteit van je beroepsmatig handelen door te reflecteren op je eigen handelen en te leren van de kennis en ervaringen van collega's.
 
Een kring komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Een kringcontactpersoon ondersteunt de kring en zorgt dat allerlei onderwerpen, zowel vanuit de OVN als vanuit de leden, besproken kunnen worden en dat nieuwe inzichten worden verkregen. Ieder lid wordt gehoord en kan zijn of haar input geven.
 
Alle leden van de OVN kunnen deelnemen aan een kwaliteitskring. Het is leuk, leerzaam en interessant om deel te nemen aan een kring en samen met kringleden verhoog je zo de kwaliteit binnen de optometrie. Een kwaliteitskring bestaat meestal uit twintig actieve deelnemers. Alle OVN-leden zijn op basis van hun werkadres in een kring ingedeeld. In totaal zijn er twintig kringen actief. Wisselen van kring is altijd mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met het OVN-bureau.
 

Meer informatie: