Commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen

Actieve leden zijn de kern en het kapitaal van de OVN. Voor het realiseren van de doelstelling worden in meerdere (kort en lang lopende) commissies en werkgroepen door de leden gewerkt vanuit hun betrokkenheid bij hun vak en de overtuiging van het belang van de optometrische zorg in de (oog)zorgketen. Hun inzet is zeer waardevol en cruciaal om als vereniging slagvaardig te kunnen opereren en de doelen van de OVN te realiseren. De commissies en werkgroepen worden begeleid door het OVN-bureau. De commissies zijn van blijvende aard en kunnen zich met meerdere opdrachten tegelijk bezighouden. Werkgroepen hebben een tijdelijk karakter en worden samengesteld per opdracht.
 
De OVN kent de volgende commissies:
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief :
  • Richtlijnwerkgroep Droge ogen
  • Werkgroep herzien OBO