Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling

Optometrie is een veelzijdig vak. Iedere optometrist wil de best mogelijke oogzorg bieden, maar desondanks kunnen er in de praktijk zaken misgaan. Zo kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is en een klacht heeft. Hoe vervelend ook, van klachten kun je – en met jou de hele beroepsgroep - leren en ze kunnen helpen om je zorg te verbeteren.

Voor een zorgvuldige omgang met klachten heeft de overheid een aantal regels opgesteld over klachten en geschillen. Deze zijn:
  • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten;
  • De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie;
  • De zorgaanbieder brengt de regeling voor klachten en geschillen onder de aandacht van cliënten.
Deze regels zijn per 1 januari 2017 ingegaan.
 

Klachtenloket Paramedici

De OVN heeft zich voor haar leden aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici. Alle OVN-leden die werkzaam zijn als paramedicus ( in de eerste lijn of als freelancers/ zzp'er) en geregistreerd zijn in het KP (kwaliteits- of diplomaregister), vallen daarmee onder de regeling van het Klachtenloket. Ze voldoen daarmee aan hun verplichting tot aansluiting bij een erkende geschilleninstantie. Het is belangrijk om je cliënten hierover te informeren.
De aansluiting bij het klachtenloket brengt voor leden geen extra kosten met zich mee.
Optometristen die geregistreerd staan in het KP, maar geen OVN-lid zijn, kunnen zich ook via de OVN aansluiten bij het klachtenloket. Zij betalen hiervoor €175 excl. btw per jaar. Vanaf 2018 moet de aansluiting plaatsvinden voor 1 april van het betreffende kalenderjaar. Omdat 2017 een introductiejaar is, blijft aansluiting gedurende geheel 2017 mogelijk. 
Sta je niet geregistreerd in het KP, dan kun je overwegen om dat alsnog te doen. Je kunt ook gebruik maken van andere opties, zoals de Geschillencommissie Zorg.

Werk je bij een instelling in de tweede of derde lijn? Dan val je onder de klachten- en geschillenregeling van jouw instelling.
 

Meer informatie