Vakbond

Vakbond

Werknemersbelangen optometristen

Op basis van hun werkplek vallen optometristen onder de cao ziekenhuizen, cao UMC, cao gehandicaptenzorg en cao zelfstandige klinieken Nederland (de cao optiek is niet meer actief). Een vakbond behartigt bij cao-onderhandelingen de werknemersbelangen en maakt afspraken over werk en inkomen. Daarnaast zet een vakbond zich in voor eerlijke wetten rond werk en inkomen.
Per 1 oktober 2022 is de OVN aangesloten bij de vakbond FBZ namens de optometristen die werken in ziekenhuis en revalidatiecentrum. De belangen van optometristen in zelfstandige klinieken worden door de vakbond AVV behartigd.
 

FBZ, de vakbond voor optometristen in ziekenhuis en revalidatiecentrum

FBZ is een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg en vertegenwoordigt de collectieve werknemersbelangen van artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Zij onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden in zorgcao’s en sluiten sociale plannen om de positie van hun leden te versterken.

FBZ vertegenwoordigt de collectieve werknemersbelangen van optometristen bij onderhandelingen over de:
  1. Cao ziekenhuizen – loopt t/m 31 januari 2025. 
  2. Cao UMC – loopt tot 1 januari 2024 (onderhandelingsakkoord bereikt en nieuwe CAO volgt)
  3. Cao gehandicaptenzorg (revalidatie) – loopt t/m 31 december 2024.
 
Voordelen FBZ
Ben je werkzaam in een algemeen ziekenhuis, een Universitair Medisch Centrum (UMC) of in een revalidatiecentrum? Dan zet de FBZ zich via je OVN-lidmaatschap voor je in en maakt zich sterk voor:
  • Versteviging van de positie van zorgprofessionals;
  • Structurele scholings- en opleidingsmogelijkheden;
  • Gezond roosteren en verlaging van de werkdruk;
  • Gezond en veilig werken in elke levensfase;
  • Uitbreiding vergoeding (kwaliteits)registers;
  • Verbetering van de arbeidspositie van professionals in opleiding;
  • Een goed pensioen en een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
 

AVV, de vakbond voor optometristen in een zelfstandige kliniek

Ben je werkzaam in een zelfstandige kliniek? Dan is de Cao Zelfstandige Klinieken Nederland van toepassing (looptijd t/m 30 juni 2025). Deze wordt onderhandeld door een andere vakbond genaamd AVV, de democratische vakbond zoals zij zichzelf noemen.
 
AVV is een nieuw soort vakbond en werkt niet vanuit een leden-model zoals traditionele vakbonden. De AVV laat ook niet-leden stemmen voor een cao en noemen dit het draagvlakmodel. Dit voorkomt dat een niet-representatief deel van de werknemers de inhoud van een cao bepaalt. Je hoeft als optometrist daarom geen lid te zijn van AVV om mee te stemmen of te profiteren van de gemaakte cao-afspraken. De enige voorwaarde is dat je werkzaam bent in de desbetreffende sector. 
 
Je stem als optometrist laten horen?
Actief worden binnen de AVV kan op verschillende manieren (en is dus niet verplicht):

 

Vragen?

Heb je vragen over de vakbond?
Stuur een mail naar info@optometrie.nl of via 030 – 200 67 57.
 

Contributie OVN (deels) vergoed krijgen?

Het kan de moeite lonen om na te gaan of je een deel van je OVN-contributie terug kunt krijgen. Omdat de OVN aangesloten is bij vakbond FBZ, kunnen leden uit ziekenhuis en revalidatie de contributie van de OVN via de werkgever terugvragen, zodra de OVN in de nieuwe cao's is opgenomen. Leden die onder een andere cao vallen, kunnen hun cao raadplegen of navragen bij de OR welke afspraken er gemaakt zijn over vergoeding van de OVN-contributie. Leden uit de eerste lijn hebben de optie om in overleg met de werkgever hun contributie (gedeeltelijk) te declareren. Als de werkgever nog niet vergoedt, kan er gewezen worden op de WKR-regeling: een werkgever mag belastingvrije uitgaven doen aan een werknemer.