Beleid

Beleid

Hoe ziet de toekomst voor de optometrist eruit met alle technologische ontwikkelingen die momenteel ontstaan? Hoe kan de vereniging helpen bij het ontwikkelen van nieuwe rollen voor de optometrist? Dat zijn vragen die bij de OVN hoog op de agenda staan. De vereniging wil de positie van de optometrist continu versterken en de kwaliteit van het vak blijven bevorderen. Want niet alleen op technologisch gebied gaan de ontwikkelingen razendsnel, ook de zorg is in beweging. Zowel de zorgvraag vanuit de cliënt, als de bekostigingsstructuur.
 
Al die veranderingen neemt de OVN zeer serieus en de inzichten die binnen de vereniging ontstaan, worden zorgvuldig afgestemd met stakeholders binnen de oogzorgketen. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC) en patiëntenverenigingen. Maar ook met betrokkenen bij de optometrie-opleiding aan de Hogeschool Utrecht en op internationaal gebied. Zo is de OVN lid van de World Council of Optometry (WCO), de European Council of Optometry and Optics (ECOO) en de European Academy of Optometry and Optics (EAOO).
 

Visie OVN

Volgens de OVN zal de optometrist een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse basiszorg in 2030. De OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts en oogarts basisoogzorg levert aan cliënten op een zinnige en zuinige manier.

 

Speerpunten uit het OVN Beleidsplan2016-2018:

  • De OVN moet een beroepsvereniging met slagkracht zijn.
  • De OVN moet een toekomstgericht beroepsprofiel neerzetten, met het oog op een relevante en unieke positie van de beroepsgroep in de basiszorg in 2030.
  • De OVN moet grip op kwaliteit houden, zowel qua inzicht als verbetering.
  • De OVN werkt aan de positionering, ofwel de bekendheid van en waardering voor de optometrist.

 
Betrokken zijn?

Om als vereniging slagvaardig te kunnen opereren voor de leden en de positie van de optometrist te versterken, moeten we de krachten bundelen. Betrokkenheid van leden is essentieel. Leden kunnen meedenken over het beleid via de Ledenraad en ledenbijeenkomsten, kwaliteitskringen of via contact met het OVN-bureau.
Meewerken kan via commissies en werkgroepen. Interesse? Neem contact op met het bureau of houd de vacatures in de nieuwsbrief in de gaten.
 

Meer informatie