Beleid

Beleid

Stap voor stap werken wij toe naar een solide positie in de oogzorg. Wij willen soms harder gaan dan mogelijk, maar door focus te houden en de juiste stappen zetten, zal die gewenste positie bereikt worden. In aanloop naar het beleidsplan hebben honderden optometristen en betrokkenen meegedacht welke stappen dat voor de periode 2022-2024 moeten zijn. Met elkaar hebben we zo de juiste stappen kunnen formuleren om alle partijen het vertrouwen te geven dat optometristen hoge kwaliteit van zorg bieden en dat optometrie het verschil kan maken. Vanuit de verschuiving van ziekte naar gezondheid, het terugdringen van de zorgkosten en de groeiende aandacht voor preventie, is de rol en betekenis van optometrie belangrijker dan ooit. Optometrie kan het verschil maken in het terugdringen van de lange toegangstijden voor de oogarts, het verminderen van de zorgkosten, en een hogere kwaliteit van leven door vroegsignalering van oogaandoeningen en geven van het beste kijkadvies. Om ons vak stevig te verankeren in een veranderende wereld is een beleidsplan met visie van groot belang. De koers voor de periode 2022-2024 is uitgewerkt in dit strategisch beleidsplan.

Speerpunten uit het OVN Beleidsplan 2022-2024

De periode 2022-2024 staat in het teken van substitutie en preventie, kwaliteit, bekendheid en ‘good governance’. Er liggen kansen voor de optometrist door de groeiende vraag in de oogzorg. Om een solide basis te leggen voor een sterke positie in de oogzorg in 2030, zijn de speerpunten en strategische doelstellingen voor 2022-2024:

1. Substitutie en Preventie

De toename van de zorgvraag dreigt de gezondheidszorg onbetaalbaar te maken. Substitutie van zorg wordt gezien als de oplossing voor dit probleem. In deze beweging is een belangrijke rol voor de optometrist weggelegd door zorg te verplaatsen van de oogarts naar de optometrist in de eerstelijn en de intramurale optometrist neemt een belangrijke rol in bij de chronische oogpatiënt. Met de verhoogde druk op de gezondheidszorg neemt de aandacht voor preventie toe. Voorkomen is immers beter dan genezen. Leefstijl heeft invloed op de ontwikkeling van (chronische) ziekte. Vroegtijdige signalering door selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie voorkomt ziekte of een toename van ziekte.

2. Zichtbaar meer kwaliteit en onderzoek

Meer zichtbare kwaliteit van het beroepsmatig handelen van de optometrist door toetsing, uitdragen van kwaliteitsregistratie en een leven lang leren.

3. Bekendheid optometrie vergroten.

Meer bekendheid en waardering voor de optometrist als beroepsgroep in de oogzorgketen.

4. Optimalisatie ‘good governance’

De OVN hanteert normen en waarden om de doelen te bereiken. Gedragscodes voor leden, bestuur en ledenraad zijn essentieel voor de professionalisering van het beroep en vereniging.


Betrokken zijn?

Om als vereniging slagvaardig te kunnen opereren voor de leden en de positie van de optometrist te versterken, moeten we de krachten bundelen. Betrokkenheid van leden is essentieel. Leden kunnen meedenken over het beleid via de Ledenraad en ledenbijeenkomsten, kwaliteitskringen of via contact met het OVN-bureau.
Meewerken kan via commissies en werkgroepen. Interesse? Neem contact op met het bureau of houd de vacatures in de nieuwsbrief in de gaten.
 

Meer informatie