Beleid

Beleid

De bevolking in ons land is in snel tempo vergrijsd en naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Als gevolg hiervan zal naar verwachting de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag toenemen. Zorgsubstitutie en geïntegreerde zorg -ondersteund door technologie- worden steeds vaker gezien als de oplossing van dit probleem. Daarnaast wordt steeds vaker de nadruk op preventie gelegd. Tot slot wordt door onder andere de veranderende rol van de cliënt het steeds belangrijker om kwaliteit en doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken.
 

Speerpunten uit het OVN Beleidsplan2019-2021

De periode 2019 - 2021 staat in het teken van kwaliteit, zichtbaar en verbinden. Er liggen kansen voor de optometrist door de groeiende vraag in de ooggezondheidszorg en zorgsubstitutie. Om een solide basis te leggen voor een sterke positie in de basiszorg in 2030, zijn de speerpunten en strategische doelstellingen voor 2019 - 2021:
  1. Naar een toekomstgerichte optometrist
  2. Zichtbaar meer kwaliteit
  3. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist
  4. Samenwerken en zorgsubstitutie

 
Betrokken zijn?

Om als vereniging slagvaardig te kunnen opereren voor de leden en de positie van de optometrist te versterken, moeten we de krachten bundelen. Betrokkenheid van leden is essentieel. Leden kunnen meedenken over het beleid via de Ledenraad en ledenbijeenkomsten, kwaliteitskringen of via contact met het OVN-bureau.
Meewerken kan via commissies en werkgroepen. Interesse? Neem contact op met het bureau of houd de vacatures in de nieuwsbrief in de gaten.
 

Meer informatie