Organisatie & beleid

OVN- de beroepsvereniging van optometristen

Optometrie is in beweging. De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) wil toe naar een steeds belangrijkere rol voor de optometrist in de gezondheidszorg. De vereniging verwacht dat optometrie in 2030 deel zal uitmaken van de basiszorg in Nederland. Optometristen zullen in de komende jaren nog nauwer gaan samenwerken met huisartsen en basisoogzorg leveren aan cliënten dichtbij huis. Om die grote verandering te bewerkstelligen, is samenwerking tussen leden, Ledenraad, bestuur en bureau noodzakelijk. Een sterke positie van de optometrist bereiken we alleen door onze krachten te bundelen. Lees hier verder over alle elementen van de OVN-organisatie, het beleid van de OVN en waarom en hoe jij hier als OVN-lid deel van uit kan maken.