Kwaliteitsregistratie

Kwaliteitsregister Paramedici

Cliënten, zorgverleners en verzekeraars hebben steeds meer behoefte aan transparantie en inzicht in de kwaliteit van de optometrist. Ook op dat gebied biedt het Kwaliteitsregister Paramedici uitkomst.

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijk register voor optometristen en een groot aantal andere paramedische beroepsgroepen die onder artikel 34 van de Wet BIG vallen. Als optometrist kun je met een kwaliteitsregistratie aantonen dat je je verantwoordelijkheid als BIG-geregistreerde neemt:

  • Diplomaregister: je voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep.
  • Kwaliteitsregister: je voldoet aantoonbaar aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en aan je inzet voor kwaliteit van het optometrisch handelen.

De OVN adviseert leden een kwaliteitsregistratie. Je laat zo aan cliënten, zorgverzekeraars en andere beroepsbeoefenaars je kwaliteiten zien. Hier zal steeds vaker om gevraagd worden. Het KP-nummer van OVN-optometristen staat dan ook duidelijk vermeld in onze praktijkzoeker. Het KP-nummer kun je gebruiken in je communicatie-uitingen naar bijvoorbeeld cliënten en andere zorgverleners. Daarbij levert een KP-registratie nog een aantal voordelen op. Bekijk daarvoor de folder van het KP.

Buitenlands diploma?

Voor het initieel inschrijven met een buitenlands diploma bij het KP heb je een ‘vakbekwaamheidsverklaring’ nodig. Die kan enkel worden aangevraagd bij het CIBG (https://www.bigregister.nl/buitenlands-diploma ). Bij uitgave van de vakbekwaamheidsverklaring is er vanuit het CIBG besloten de beroepskwalificaties te erkennen en geeft het recht de opleidingstitel te voeren en het beroep zelfstandig uit te voeren.
 

Laat zien dat je kwaliteitsgeregistreerd bent!

Via het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) kun je een digitale KP-sticker aanmaken, waarmee je online zichtbaar kan maken dat je kwaliteit levert. Het KP heeft gekozen voor een digitale sticker omdat cliënten zich grotendeels via internet oriënteren. De weergave van de ‘sticker’ op jouw website kan de cliënt dan helpen om voor jou te kiezen. De sticker is persoonlijk en altijd actueel. Hier lees je hoe je via Mijn KP gratis in het bezit van deze felbegeerde sticker kunt komen. Wees trots op wat je doet en laat het zien!
 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie eens bij onze meest gestelde vragen over het KP of lees verder op de website van het KP. De volgende onderwerpen komen daar aan bod: