Richtlijnen en kennisdocumenten

Richtlijnen en kennisdocumenten

In de dagelijkse praktijk wil je soms snel documenten erbij kunnen pakken die je helpen bij het leveren van optimale zorg. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen, protocollen, zorgbeschrijvingen, een gedragscode en andere kennisdocumenten. Deze bestanden zijn het uitgangspunt voor het uitoefenen van je vak en helpen je om de juiste keuzes te maken als optometrist.
 

Richtlijnen en documenten

Alle richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg aan een cliënt. De aanbevelingen in de richtlijnen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten. Onder het kopje documenten vind je een bredere selectie bestanden die essentieel zijn in de praktijk. Bijvoorbeeld de gedragscode voor optometristen, de afkortingenlijst en het druppelprotocol.


OVN-richtlijnen:


Overige relevante Nederlandse richtlijnen en handreikingen:

Zoek je andere richtlijnen? Kijk dan eens in de richtlijnen-database.


Documenten:


Wettelijke documenten


Buitenlandse richtlijnen en documenten

COVID-19 Actueel nieuws

Hier vind je het meest actuele COVID-19 nieuws.