Richtlijnen en kennisdocumenten

Professionele standaard optometrist

Vakinhoudelijke normen, zoals richtlijnen, protocollen, zorgbeschrijvingen en andere kennisdocumenten, zijn een belangrijk uitgangspunt voor het leveren van goede zorg en het handelen als goed hulpverlener. Tezamen met normen uit de wet- en regelgeving vormen ze de professionele standaard van de optometrist. 
 

Vakinhoudelijke normen

Van vakinhoudelijke normen mag - en moet soms zelfs - worden afgeweken, als dat in het belang van goede patiëntenzorg wenselijk is. De afwijking moet dan wel worden beargumenteerd en in het dossier vastgelegd.
 

OVN-richtlijnen en normen

Multidisciplinaire normen en normen van andere partijen

Vakinhoudelijke normen die (ook) van toepassing zijn op de zorg of praktijk van de optometrist en/of door de OVN onderschreven worden:

Vanwege samenwerking goed om op de hoogte te zijn:

Wettelijke normen

Wettelijke normen volgen uit de wet- en regelgeving, zoals de cliëntenrechten. De volgende regelingen betreffen het deskundigheidsgebied van de optometrist.  Meer informatie over wet- en regelgeving is hier te vinden.
 

COVID-19 Actueel nieuws

Hier vind je het meest actuele COVID-19 nieuws.
 

Achtergrondinformatie

Soms is het zinvol om kennis te nemen van andere normen.