Standaard voor verwijsbrief

Standaard voor verwijsbrief


Continuïteit van zorg is gebaat met een soepele verwijzing door de optometrist naar de huisarts en oogarts. Een tijdige en goed opgestelde verwijsbrief staat voorop:
  • Duidelijke vraagstelling
  • Beknopt: alleen de informatie die relevant is voor de vraagstelling, communicatie over de verwijzing en administratieve afhandeling.
De ‘standaard voor verwijsbrief van de OVN’ kan hiervoor als format gebruikt worden. Qua opbouw en verwoordingen is rekening gehouden met de HASP-richtlijn paramedici.
 
In de richtlijn optometrische dossiervoering tref je informatie over onder meer vastlegging van de verwijzing in het dossier, informeren van de cliënt over de verwijzing, benodigde toestemming voor verstrekking van gegevens en een advies over notaties.

Lees ook:

Vanaf 2021 erkennen alle verzekeraars de optometrist als geldig verwijzer naar de oogarts