OVN-organisatie

OVN-organisatie

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) is opgericht op 16 maart 2000. In datzelfde jaar werd de optometrist opgenomen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg), waardoor het een wettelijk erkend beroep werd. Sinds haar oprichting legt de OVN zich toe op de bevordering van de positie van de optometrist als zelfstandige professional in de basisoogzorg. Hierbij draait het zowel om het professioneel handelen van de optometrist als om de praktijkvoering.

De OVN doet dit onder meer door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg. Verder werkt de vereniging aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en belangenbehartiging. Hierdoor creëert de OVN een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, met optometristen die uitstekende kwaliteit leveren en oog hebben voor de belangen van cliënten.


Een sterke structuur

Met structurele betrokkenheid van de leden, een toezichthoudend bestuur en een sterk bureau behartigt de OVN de belangen van de OVN-leden en worden leden ondersteund bij het verlenen van zorg en andere beroepsmatige zaken.

De OVN bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De Ledenraad is de spreekbuis van de OVN-leden en vormt het hoogste beslisorgaan van de vereniging.
  • Het bestuur houdt toezicht op het beleid en adviseert de directeur.
  • Het bureau stelt het beleid op en voert het uit.
  • Commissies en werkgroepen werken samen met het bureau aan de voorbereiding en uitvoering van beleid.
  • Kwaliteitskringen organiseren Intercollegiaal Overleg tussen optometristen en genereren betrokkenheid van leden bij het verenigingsbeleid.
  • Platforms bieden leden de gelegenheid voor vakinhoudelijke kennisdeling.