Ledenraad

Ledenraad

De Optometristen Vereniging Nederland  heeft een Ledenraad die bestaat uit (maximaal) twintig actieve en betrokken leden. De OVN kiest voor een Ledenraad omdat zij niet kan bestaan zonder haar leden. Ervaringen, meningen en wensen van leden over de uitoefening van optometrie krijgen zo een plek in de koers van de vereniging.
 

Wat doet de Ledenraad?

Naast formele taken - zoals het vaststellen van de jaarrekening en het benoemen van leden van het bestuur - praat de Ledenraad met de directie over relevante onderwerpen. De Ledenraad kan hierdoor het beleid van de vereniging beïnvloeden. Het belang van de leden wordt zo vooropgesteld.

De Ledenraad vergadert ieder jaar drie keer. OVN-leden kunnen hier als toehoorder bij aanwezig zijn. Eens per jaar wordt een ledenbijeenkomst georganiseerd om alle leden te informeren. 

Verkiezingen 

Elke drie jaar wordt er een Ledenraadsverkiezing georganiseerd en kunnen OVN-leden zich verkiesbaar stellen. De laatste verkiezing is gehouden in mei 2022. De volgende verkiezing vindt plaats in 2025. 

Lees meer: