Gedragscode

Gedragscode

In de gedragscode voor optometristen staan regels opgesteld waar optometristen zich - bij de uitoefening van hun beroep - aan dienen te houden. Uitgangspunt van de gedragscode is dat de optometrist een onafhankelijke professionele hulpverlener binnen de gezondheidszorg is. Dit vereist dat je het werk op professionele wijze aanpakt en dat het visuele welzijn van de cliënt begin- en eindpunt is. De gedragscode geeft praktische handreikingen om beslissingen te nemen en om rekening te houden met de rechten en de wensen van de cliënt.

Het onderschrijven van de gedragscode voor optometristen is een voorwaarde voor lidmaatschap van de OVN en voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.