Passende zorg

Passende zorg

Wil jij als optometrist in jouw regio aan de slag met passende zorg (voorheen ‘Juiste Oogzorg op de Juiste Plek’)? Op deze pagina vind je informatie wat het inhoudt en welke stappen je kunt zetten om taakverschuiving van oogarts naar optometrist op te zetten.
 
Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen’, dat is de essentie. Door onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen en de zorg te verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Of zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. JZOJP is een onderdeel van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.
 

JZOJP- oogzorg

De OVN heeft samen met het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Oogvereniging in maart 2020 de notitie 'Juiste Oogzorg op de Juiste Plek' gepubliceerd. Hierin wordt beschreven op welke wijze de oogheelkundige zorg voor mensen met bepaalde niet acute oogheelkundige klachten kan worden georganiseerd. 

Passende en toegankelijke oogzorg

Als vervolg op de notitie 'Juiste Oogzorg op de Juiste Plek' is het voorstel voor toegankelijke en passende oogzorg geschreven. In dit voorstel wordt beschreven hoe de geleverde zorg eruit zal gaan zien en onder welke voorwaarden (kwaliteitskader optometrie).  
Op 13 december 2023 ontving de OVN een positieve uitslag over onze subsidieaanvraag bij ZonMw. Vanaf januari 2024 kunnen we met deze subsidie versneld verder bouwen aan het Kwaliteitskader Passende Oogzorg. Lees hier de samenvatting.
 

Samenwerking in de oogzorg: meer informatie

De onderstaande documenten geven inzicht welke competenties en vaardigheden de verschillende professionals bezitten. Ook is aandacht voor de organisatorische en zorginhoudelijke afspraken die gemaakt moeten worden als beroepsbeoefenaren de samenwerking lokaal willen gaan intensiveren binnen een veilige omgeving voor de patiënt. De documenten sluiten aan bij de 'Juiste Oogzorg op de Juiste Plek'. Handig hulpmiddelen om met elkaar regionaal afspraken te maken:

 

Financieringsmogelijkheden

Er zijn vooralsnog twee verschillende vormen van financiering: via de huisartsenzorg en via de medisch specialistische zorg. De OVN voert met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) intensief gesprekken om tot een zelfstandige declaratietitel te komen. Lees hier verder >>>
 

Voorbeelden Juiste oogzorg op de juiste plek

Er zijn momenteel verschillende projecten waar optometristen bij betrokken zijn. Ben je werkzaam in een substitutieproject en zie je jouw project er niet tussen staan? Je kunt het zelf via de website aanmelden.