Accreditatie

Accreditatie scholing voor optometristen

Organiseer jij scholingsbijeenkomsten voor optometristen? Dan kun je voor jouw aanbod een kwaliteitskeurmerk aanvragen. Daardoor kunnen optometristen zien dat jouw aanbod voldoet aan de criteria van de OVN. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie voor scholing aan paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici.
 

Waarom accrediteren

Voor optometristen is het prettig te weten of een scholingsactiviteit goedgekeurd is. Draagt een scholing het kwaliteitskeurmerk van ADAP, dan weet een optometrist dat de scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de OVN. De scholingen voldoen dan niet alleen aan vakinhoudelijke criteria, maar ook aan onderwijskundige en organisatorische criteria. De accreditatie kan voor een optometrist een belangrijke overweging zijn om deel te nemen.
 

Aanvragen

Accreditatie voor bij- en nascholing is aan te vragen bij de Stichting ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). Op de website van de stichting ADAP tref je alle relevante informatie over de werkwijze, de type scholingsactiviteiten, criteria, kosten, etc.
 

Tip:

vraag je accreditatie tijdig aan. De procedure kan namelijk enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld in situaties als de aanvraag niet compleet is of vanuit het ADAP aanvullende vragen gesteld worden.