Richtlijnen en kennisdocumenten

Richtlijnen en kennisdocumenten

De OVN stelt richtlijnen en andere documenten op die optometristen ondersteuning bieden in de dagelijkse praktijk. Alle richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg aan een cliënt. De aanbevelingen in de richtlijnen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten. Onder het kopje documenten staat een bredere selectie bestanden die essentieel zijn in de praktijk, bijvoorbeeld de gedragscode voor optometristen, de afkortingenlijst en het druppelprotocol. 


OVN-richtlijnen:


Overige relevante Nederlandse richtlijnen en handreikingen:


Documenten:


Op de website van de European Council of Optometry and Optics (ECOO) zijn Europese richtlijnen, adviezen en 'position papers' te vinden die van toepassing zijn voor optometristen. Op de website van de World Council of Optometry tref je het ‘Global Competency-Based Model of Scope of Practice in Optometry’ aan.