Beleid

Beleid

De bevolking in ons land is in snel tempo vergrijsd en naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort. Als gevolg hiervan zal naar verwachting de zorgvraag en de complexiteit van de zorgvraag toenemen. Zorgsubstitutie en geïntegreerde zorg -ondersteund door technologie- worden steeds vaker gezien als de oplossing van dit probleem. Daarnaast wordt steeds vaker de nadruk op preventie gelegd. Tot slot wordt door onder andere de veranderende rol van de cliënt het steeds belangrijker om kwaliteit en doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken.
 

Speerpunten uit het OVN Beleidsplan2019-2021

De periode 2019 - 2021 staat in het teken van kwaliteit, zichtbaar en verbinden. Er liggen kansen voor de optometrist door de groeiende vraag in de ooggezondheidszorg en zorgsubstitutie. Om een solide basis te leggen voor een sterke positie in de basiszorg in 2030, zijn de speerpunten en strategische doelstellingen voor 2019 - 2021:
  1. Naar een toekomstgerichte optometrist
  2. Zichtbaar meer kwaliteit
  3. Positionering: bekendheid en waardering voor de optometrist
  4. Samenwerken en zorgsubstitutie

Missie

Het bevorderen van de positie van de optometrist als een zelfstandige professional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg, als ook op het vlak van praktijkvoering. De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee werkt de OVN aan een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten.
 

Visie

Volgens de OVN zal de optometrist een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse basiszorg in 2030. De OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert aan cliënten op een zinnige en zuinige manier dicht bij huis.