Beleid

Beleid

Hoe ziet de toekomst voor de optometrist er uit met alle technologische ontwikkelingen die er zijn en komen? En hoe kan de vereniging helpen bij het ontwikkelen van nieuwe rollen voor de optometrist? Die vragen staan bij de OVN hoog op de agenda. De vereniging wil de positie van de optometrist continu versterken en de kwaliteit van het vak blijven bevorderen. Want niet alleen op technologisch gebied gaan de ontwikkelingen razendsnel, ook de zorg is in beweging. Zowel de zorgvraag vanuit de cliënt, als de bekostigingsstructuur.
 

Speerpunten uit het OVN Beleidsplan2016-2018:

  • De OVN moet een beroepsvereniging met slagkracht zijn.
  • De OVN moet een toekomstgericht beroepsprofiel neerzetten, met het oog op een relevante en unieke positie van de beroepsgroep in de basiszorg in 2030.
  • De OVN moet grip op kwaliteit houden, zowel qua inzicht als verbetering.
  • De OVN werkt aan de positionering, ofwel de bekendheid van en waardering voor de optometrist.
 

Missie

Het bevorderen van de positie van de optometrist als een zelfstandige professional in de (basis)oogzorg, zowel op het vlak van patiëntenzorg, als ook op het vlak van praktijkvoering. De OVN doet dit o.a. door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, door het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de oogzorg en door belangenbehartiging. Hiermee werkt de OVN aan een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, die uitstekende kwaliteit levert en oog heeft voor de belangen van cliënten.
 

Visie

Volgens de OVN zal de optometrist een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse basiszorg in 2030. De OVN voorziet dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert aan cliënten op een zinnige en zuinige manier dicht bij huis.