Kracht van de optometrist

De kracht van de optometrist

De optometrist is een expert op het gebied van ogen. Optometristen kunnen de gezondheid van ogen onderzoeken en helpen om oogafwijkingen en oogziekten vroegtijdig op te sporen. De beroepsgroep is gemakkelijk toegankelijk, want voor de optometrist is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat maakt de optometrist uiterst geschikt als eerste aanspreekpunt bij oogklachten, verminderd zicht of een risico op het ontwikkelen van een oogziekte.
Op basis van een optometrisch onderzoek kunnen optometristen zorgen dat cliënten op het juiste moment op de juiste plek komen. De optometrist werkt veel samen met de oogarts, de huisarts, de orthoptist en de opticien.
 
De toenemende druk op de huisartsenzorg, het dreigend tekort aan oogartsen (in sommige regio’s), de stijgende zorgvraag en zorgverzekeraars die steeds kritischer gespecialiseerde oogzorg inkopen, maken het relevant om na te denken over de manier waarop de oorgzorg is georganiseerd en wat de mogelijkheden zijn om taken te herschikken.
 
In 2012 en 2014 heeft Nivel onderzoek gedaan naar de zogenoemde ‘filterwerking’ van de optometrist. Hiermee wordt bedoeld  dat de optometrist door een optometrisch onderzoek goed kan filteren of een doorverwijzing naar de oogarts nodig is, of dat een cliënt ook anders goed geholpen kan worden. Nivel constateert dat de filterwerking potentie heeft en dat het om substantiële aantallen patiënten kan gaan. Nivel adviseerde het veld om de haalbaarheid en wenselijkheid ervan samen verder te onderzoeken in de vorm van pilots.

Via regionale pilots wordt de laatste jaren steeds vaker een nieuwe manier van werken uitgeprobeerd. Daarbij zijn afspraken gemaakt dat de zorg - daar waar dat kan - bij de huisarts en optometrist blijft, en alleen waar nodig naar de oogarts gaat. Dit is goed te bepalen door de optometrist die de ogen van de cliënt onderzoekt. Zo kan via de optometrist en huisarts meer zorg dicht bij huis geboden worden (eerste lijn) en is zorg in het ziekenhuis niet altijd nodig. In de eerste lijn zijn wachttijden vaak korter en de zorg goedkoper. De borging van veiligheid en kwaliteit is vanzelfsprekend essentieel en moet geregeld zijn via samenwerkingsafspraken. Al zijn de resultaten nog niet centraal gebundeld, de uitkomsten lijken positief.