Klachten-en geschillenregeling

Klachten-en geschillenregeling

Optometristen willen de best mogelijke oogzorg bieden. Toch kan het gebeuren dat een cliënt niet tevreden is over de geleverde zorg en een klacht heeft. Vaak leidt het aankaarten van het probleem in een gesprek met de optometrist al tot een oplossing. Als zo’n gesprek de situatie niet volledig oplost of als er een goede reden is om geen gesprek aan te willen gaan, dan kan een cliënt gebruik maken van een klachten- en geschillenregeling.
 
Als een optometrist in een instelling werkt, zoals een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum, dan kan een cliënt gebruik maken van de regeling van de instelling. Informatie over de betreffende regeling is vaak te vinden op de website van de instelling of kan via de optometrist opgevraagd worden. Optometristen die buiten een instelling werken, zijn wettelijk verplicht zelf een regeling voor klachten of geschillen te treffen. Veel van hen zijn aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici