Home

Vind een optometrist

Plaatsnaam

Oogzorg door optometristen

De optometrist zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de oogzorg. De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zet zich dagelijks in voor een uitstekende kwaliteit van de beroepsgroep. Ze werkt nauw samen met alle optometristen en geeft cliënten en relaties graag informatie over de oogzorg die optometristen leveren. Lees hier verder als je optometrist bent, klik hier als je cliënt bent en ga naar dit  gedeelte als je als beroepsbeoefenaar, bedrijf of instelling met optometristen te maken hebt.

OVN sluit zich aan bij vakbond FBZ namens optometristen in zie...

OVN sluit zich aan bij vakbond FBZ namens optometristen in ziekenhuis en revalidatie

Per 1 oktober 2022 is de OVN aangesloten bij de vakbond FBZ namens optometristen die werken in ziekenhuis en revalidatiecentrum. 

Voorlopig voldoende opleidingsplaatsen optometristen

Voorlopig voldoende opleidingsplaatsen optometristen

Als het aantal studenten dat begint met de opleiding optometrie gelijk blijft, zal het aantal optometristen de komende jaren fors toenemen. En dat is een goed teken, want de vraag naar optometristen zal ook stijgen, met name door vergrijzing van de bevolking. Om deze stijging op te vangen is er zelfs nog een (lichte) toename nodig aan instromende studenten. Daarvoor zijn er momenteel voldoende opleidingsplaatsen. Dit blijkt uit de capaciteitsraming voor optometristen uitgevoerd door het Nivel in opdracht van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Minister Ernst Kuipers (VWS) op werkbezoek bij paramedici

Minister Ernst Kuipers (VWS) op werkbezoek bij paramedici

Wat zijn de kansen en wensen van de paramedische sector? Minister Ernst Kuipers van VWS liet zich er op 22 augustus over bijpraten tijdens een werkbezoek. Hij sprak daar met verschillende paramedici over hun vak en met de vertegenwoordigers van de landelijke paramedische organisaties. Na het werkbezoek laat de minister zich op linkedIn positief uit over de belangrijke rol van paramedici in de zorg.
 

OVN in KIJK over kleurenblindbril

OVN in KIJK over kleurenblindbril

In het zomernummer '22 van KIJK werkt de OVN mee aan beantwoording van de vraag: 'Hoe werkt een kleurenblindbril?'

Vind een optometrist

Plaatsnaam