Beschermde titel

Beschermde titel

De titel ‘optometrist’ is wettelijk beschermd via artikel 34 van de Wet BIG. Dit is belangrijk, omdat dit de cliënt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Iemand mag zich optometrist noemen als hij of zij:
  • is afgestudeerd aan de 4-jarige hbo-opleiding Optometrie van de Hogeschool Utrecht of
  • in het bezit is van het certificaat van de overgangsopleiding Optometrie van de Hogeschool Utrecht of
  • een buitenlands diploma heeft, met een Verklaring van Vakbekwaamheid voor optometrie.
Het is strafbaar om de titel ‘optometrist’ of bijvoorbeeld ‘register-optometrist’ ten onrechte te gebruiken. 
 

Titelmisbruik melden

Om de kwaliteit van de optometrie te bewaken is de OVN dan ook alert op het gebruik van de titel ‘optometrist’ en de benaming ‘optometrie’. De titel ‘optometrist’ is wettelijk beschermd, maar optometrische handelingen zijn dat niet. Dat betekent dat het hulpverleners vrij staat om tegen cliënten te zeggen dat ze optometrie bieden, zonder dat ze optometrist zijn.
 
In het belang van de kwaliteit van oogzorg is het daarom belangrijk te controleren of een hulpverlener daadwerkelijk optometrist is. Op de volgende manieren is na te gaan of dit het geval is:
  • Alle OVN-leden beschikken over een hbo-diploma optometrie, een certificaat van de overgangsopleiding of een verklaring van vakbekwaamheid. Zij zijn te vinden via de praktijkzoeker.
  • Iedereen die is opgenomen in de registers van het Kwaliteitsregister Paramedici beschikt over een geldig diploma.
 
Als je iemand hier niet kunt vinden, betekent dat niet automatisch dat de desbetreffende persoon geen optometrist is. Bovenstaande registraties zijn namelijk niet verplicht. Wel kan de OVN het dan verder voor je uitzoeken. We vragen je een vermoeden van titelmisbruik te melden via dit formulier.