Organisatie

Organisatie

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) is de beroepsvereniging van optometristen. Met ruim 1000 leden kan de OVN namens alle optometristen in Nederland spreken.
 

Positie

De OVN draagt bij aan een georganiseerde oogzorg die aansluit bij de ontwikkelingen in het zorgdomein, met optometristen die uitstekende kwaliteit leveren en oog hebben voor de belangen van cliënten. Rond 2030 zal de optometrist volgens de OVN een nog belangrijkere rol in de Nederlandse basiszorg innemen. We voorzien dat de optometrist samen met de huisarts basisoogzorg levert aan cliënten op een zinnige en zuinige manier dicht bij huis.
 
Om dit te bereiken heeft de OVN veel overleg met onder meer: de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO), de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten (ANVC), overheid en patiëntenverenigingen. Maar ook met betrokkenen bij de optometrie-opleiding aan de Hogeschool Utrecht en op internationaal gebied. Zo is de OVN lid van de World Council of Optometry (WCO), de European Council of Optometry and Optics (ECOO) en European Academy of Optometry and Optics (EAOO).
 

Praktijk

De OVN ondersteunt de optometrist door randvoorwaarden te creëren. De OVN doet dit onder meer door het ontwikkelen, bepalen en instellen van standaarden voor optometrische zorg, het ontwikkelen van een toekomstgericht beroepsprofiel, door kwaliteitsregistratie, scholing, het faciliteren van een klachten- en geschillenregeling, door toolkits en communicatiematerialen te ontwikkelen, (zoals ook een informatieve site voor cliënten), door in te zetten op meer bekendheid en door te pleiten voor een adequate vergoeding. Via de OVN blijven optometristen op de hoogte van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de optometrie.
 

Een sterke structuur

Met structurele betrokkenheid van de leden, een toezichthoudend bestuur en een sterk bureau behartigt de OVN de belangen van de OVN-leden en worden leden ondersteund bij het verlenen van zorg en andere beroepsmatige zaken.
 
De OVN bestaat uit de volgende onderdelen:
  • De Ledenraad is de spreekbuis van de OVN-leden en vormt het hoogste beslisorgaan van de vereniging.
  • Het bestuur houdt toezicht op het beleid en adviseert de directeur.
  • Het bureau stelt het beleid op en voert het uit.
  • Commissies en werkgroepen werken samen met het bureau aan de voorbereiding en uitvoering van beleid.
  • Kwaliteitskringen organiseren Intercollegiaal Overleg tussen optometristen en genereren betrokkenheid van leden bij het verenigingsbeleid.
  • Platforms bieden leden de gelegenheid voor vakinhoudelijke kennisdeling.
 

Meer informatie