Kwaliteitsregistratie

Kwaliteitsregistratie

Cliënten, zorgverleners en verzekeraars hebben steeds meer behoefte aan transparantie en inzicht in de kwaliteit van de optometrist. Hoe weet je dat je te maken hebt met een optometrist met kennis van zaken?
 
Om de kwaliteit van optometristen scherp in de gaten te houden, bestaat het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijk register voor optometristen en een groot aantal andere paramedische beroepsgroepen die onder artikel 34 van de Wet BIG vallen. Het KP bestaat uit twee registers: een diploma- en een kwaliteitsregister. De registers zijn apart te raadplegen:
  • Diploma-geregistreerd: de optometrist heeft voldaan aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep. De optometrist heeft op dit moment niet aangetoond dat hij of zij aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen voldoet. 
  • Kwaliteits-geregistreerd: de optometrist heeft voldaan aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep en aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.
 
Registratie in het Kwaliteitsregister is niet verplicht. Het is goed om te weten dat optometristen die bij de OVN zijn aangesloten allemaal minimaal voldoen aan de in artikel 34 van de Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep. Dat betekent dat ze minimaal voldoen aan de eisen van diplomaregistratie.