Financieringsmogelijkheden JZOJP

Financieringsmogelijkheden JZOJP

Er zijn vooralsnog twee verschillende vormen van financiering: via de huisartsenzorg en via de medisch specialistische zorg. De OVN voert met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) intensief gesprekken om tot een zelfstandige declaratietitel te komen. 
 

Via Huisartsenzorg

De bekostiging van de optometrist in de eerstelijn wordt veelal via 'Segment 3'-gelden verricht, het bekostigingsmodel voor huisartsenzorg. Het bekostigingsmodel is opgebouwd rondom drie segmenten, waarbij ieder segment zijn eigen kenmerken heeft.  
 
Het eerste segment richt zich op de basisvoorziening huisartsenzorg. Dit eerste segment heeft betrekking op zorgvragen en aandoeningen waarvoor de huisarts doorgaans fungeert als eerste aanspreekpunt voor de pati├źnt en tevens fungeert als poortwachter.
Het tweede segment richt zich op multidisciplinaire eerstelijnszorg, waarbij naast de huisartsenzorg ook andere disciplines betrokken zijn om een integrale behandeling te leveren.
Het derde segment richt zich op het belonen van uitkomsten en het stimuleren van vernieuwing. Als er een project ‘Juiste oogzorg op de juiste plek’ wordt gestart, dan is er een grote kans dat de financiering via het derde segment van het bekostigingsmodel van de huisarts loopt. De financiering van de optometrist wordt via de huisarts gedeclareerd.
 

Via Medisch Specialistische zorg

In de tweedelijn kan de zorg van de optometrist gedeclareerd worden door middel van ‘Overige Zorgproducten Paramedisch Zorg’ en valt onder verantwoordelijkheid van de oogarts.