Platforms

Platforms

Een platform wordt gevormd door een aantal OVN-leden die zich op een bepaald aandachtsgebied verder bekwaamd hebben. De platforms bieden gelegenheid voor vakinhoudelijke kennisdeling.