Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 05 november 2020

Vanaf 2021 erkennen alle verzekeraars de optometrist als geldig verwijzer naar de oogarts
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vermeldt in een schrijven aan de OVN, het NOG en de Oogvereniging dat vanaf 2021 alle verzekeraars de optometrist erkennen als geldig verwijzer naar de oogarts. Veruit de meeste verzekeraars doen dit nu al, maar deze laatste verzekeraars sluiten per 2021 ook aan op dit beleid: ASR, ONVZ, DSW en ENO. De OVN, het NOG en de Oogvereniging pleitten hiervoor eerder bij ZN en zijn blij met de duidelijkheid die dit geeft voor de praktijk.

 

Geldige verwijzers

De Zorgverzekeringswet biedt zorgverzekeraars de bevoegdheid om zelf te bepalen welke zorgaanbieders, naast de huisarts, mogen verwijzen naar medisch specialistische zorg. Dat kan dus per zorgverzekeraar verschillen. Elk jaar publiceert de OVN een overzicht op haar website, welke verzekeraars de optometrist erkennen als geldig verwijzer naar de oogarts. Vanaf 2021 zullen dat alle verzekeraars zijn. Tot 2021 was het beleid per verzekeraar verschillend, wat onduidelijkheid gaf in de praktijk.
 

Eisen aan een verwijzing

De ‘Registratiewijzer 2020’ van de Federatie Medisch Specialisten stelt dat een verwijzing aan twee vormvereisten moet voldoen:
  • De AGB-code van de zorgaanbieder die een patiënt gericht verwijst naar een tweedelijns zorgaanbieder moet op het verwijsdocument vermeld worden. (Nog geen AGB-code? Deze kun je hier aanvragen.)
  • Medisch specialistische zorg mag alleen vergoed worden als er sprake is van een verwijzing. Op grond van artikel 36 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg dient een zorgaanbieder een deugdelijke administratie bij te houden. Dit betekent dat het ziekenhuis ook over een vastlegging van de verwijzing dient te beschikken. Het is aan de zorgaanbieder om aan de hand van de administratie aan te tonen dat de verwijzing rechtmatig is.
 

Betrokkenheid van de huisarts

Met het aansluiten van de laatste verzekeraars ASR, ONVZ, DSW en ENO kunnen straks alle cliënten zonder tussenkomst van de huisarts verwezen worden naar de oogarts. Een uniforme werkwijze die duidelijkheid geeft, administratieve lasten vermindert en bijdraagt aan zinnige zorg.
Afstemming met de huisarts over verwijzingen blijft van belang. Het is relevant de huisarts te informeren over de verwijzing naar de oogarts (na toestemming van de cliënt en aantekening in het patiëntendossier). Extra aandacht vragen situaties van spoed of multidisciplinaire diagnostiek; een verwijzing via de huisarts kan dan toch aangewezen zijn. Voor optometristen is het zinvol in de eigen regio na te gaan of bestaande afspraken over verwijzing bij spoed naar tevredenheid werken of dat het wenselijk is nieuwe afspraken te maken (binnen en buiten kantoortijden).

Hulpmiddel: OVN Standaard voor verwijsbrief