Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 07 oktober 2022

OVN sluit zich aan bij vakbond FBZ
Per 1 oktober 2022 is de OVN aangesloten bij de vakbond FBZ namens optometristen die werken in ziekenhuis en revalidatiecentrum. FBZ vertegenwoordigt daarmee nu de collectieve werknemersbelangen van optometristen bij onderhandelingen over de cao ziekenhuizen, cao UMC en cao gehandicaptenzorg. De belangen van optometristen in zelfstandige klinieken worden door de vakbond AVV behartigd.
 
Via hun OVN-lidmaatschap profiteren optometristen in ziekenhuis en revalidatiecentrum van de inzet van de FBZ bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden in zorgcao’s en sociale plannen om hun positie te versterken. De kracht van een vakbondscollectief kan een groot verschil maken voor bijvoorbeeld structurele scholings- en opleidingsmogelijkheden en uitbreiding van vergoeding van een kwaliteitsregister.

De aansluiting van de OVN bij de FBZ komt op het juiste moment, omdat de Cao Ziekenhuizen eind januari 2023 afloopt. FBZ en de andere cao-partijen treden de komende maanden in overleg over de volgende cao. Onderhandelingen voor de andere cao’s zijn op korte termijn nog niet nodig: de cao UMC loopt tot 1 januari 2024 en de cao gehandicaptenzorg (revalidatie) loopt tot en met 31 januari 2024.
 
FBZ is een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg en vertegenwoordigt de collectieve werknemersbelangen van artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals.
 
Optometristen die werkzaam zijn in een zelfstandige kliniek vallen onder de Cao Zelfstandige Klinieken Nederland (looptijd t/m 31 december 2023). Deze wordt onderhandeld door de vakbond AVV, de democratische vakbond. Je hoeft als optometrist geen lid te zijn van AVV om mee te stemmen of te profiteren van de gemaakte cao-afspraken
  
Klik verder voor meer informatie over de vakbond.