Volgende pagina
 • Geplaatst op: 8 oktober 2020

  Cruciale rol voor optometrist in voorkomen onnodige visuele beperkingen

  Cruciale rol voor optometrist in voorkomen onnodige visuele beperkingen

  Jaarlijks wordt op World Sight Day de ooggezondheid tegen het licht gehouden. Anno 2020 zijn er wereldwijd meer dan één miljard mensen onnodig blind, slechtziend of anderszins visueel beperkt. Om dit terug te dringen is vroegtijdige opsporing van oogaandoeningen cruciaal, net als een tijdige behandeling. In Nederland staat dit onder druk omdat de wachttijden bij de oogartsen blijven toenemen en de optometrist zijn rol onvoldoende kan oppakken, vanwege bestaande verwijspatronen en het ontbreken van een vergoedingsstructuur bij de zorgverzekering. ‘Om de ooggezondheid in Nederland op peil te houden, moet de optometrist een vaste schakel in de oogzorg worden’, zo stelt de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

  Lees verder
 • Geplaatst op: 22 september 2020

  Oogzorg in het optiekbedrijf. Verwijzen: naar wie en wanneer

  Oogzorg in het optiekbedrijf. Verwijzen: naar wie en wanneer

  Nieuwe notitie ‘Oogzorg in het Optiekbedrijf' biedt helderheid welke diensten en deskundigheid van de diverse beroepsbeoefenaren in het optiekbedrijf verwacht kunnen worden. En welke verwijsafspraken kunnen bijdragen aan veilige, zinnige en zuinige oogzorg.

  Lees verder
 • Geplaatst op: 3 september 2020

  Webinar: Diep Leren en Zien - Artificial Intelligence

  Webinar: Diep Leren en Zien - Artificial Intelligence

  Geautomatiseerde, snelle en grootschalige computer-ondersteunde diagnose voor medische beelden is een realiteit geworden. De grootste doorbraak is Deep Learning, een tak van de Kunstmatige Intelligentie. Toepassingen vinden we in de radiologie, pathologie, en natuurlijk ook in de oogheelkunde. In dit webinar zal worden ingaan hoe zo’n diep neuraal netwerk werkt, en diverse voorbeelden uitwerken.
   
  Een belangrijke toepassing is screening voor diabetische retinopathie aan de hand van fundus opnamen. Het RetinaCheck project, geleid door TU/e, is een Nederlands-Chinese samenwerking om in Noord-Oost China een grootschalige screening op te zetten. In China heeft een alarmerende 11.6% van de bevolking diabetes-2, door o.a. genetische en life-style factoren. In het project zijn detectoren voor een rijke suite van kwantitatieve retinale biomarkers ontwikkeld, zoals de automatische bepaling van micro-aneurysmata, drusen en exudaten, vaat-diameters, arterio-veneuze ratio, fractale dimensies en vertakkingspatronen. Met deep learning bleek het mogelijk om de aanwezigheid van DR en diabetes goed te voorspellen.
   
  De vele lagen in een diep neuraal netwerk lijken sterk op de lagen in het visueel systeem. Er vind steeds meer een kruisbestuiving plaats tussen deze computer- en biologische gebieden, wat wederzijds leidt tot onverwachte inzichten. Daarnaast is het brein ongelooflijk energie-efficiënt. In het webinar zullen ook een paar voorbeelden besproken worden die laten zien dat we nog veel kunnen leren van het brein, en eigenlijk pas aan het begin staan van de kunstmatige intelligentie revolutie.
   
  Spreker CV
  Bart ter Haar Romeny is emeritus professor van de TU Eindhoven, Biomedische Technologie. Opgeleid in de Toegepaste Fysica (TU Delft), een PhD in de neurowetenschappen (Utrecht) en als klinisch fysicus in de Radiologie (UMCU) heeft hij een leven lang gewerkt in de medische beeldanalyse (oncologie, cardiovasculair, hersenchirurgie, oogheelkunde t.b.v. diabetes). Zijn team ontwikkelde wiskundige methoden die sterk geïnspireerd zijn door moderne bevindingen in de neurofysiologie van visuele perceptie en deep learning. Zijn andere passie is onderwijs. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Patroonherkenning en Beeldverwerking.
   
  De scholing is mogelijk gemaakt door Santen. Santen werd in 1890 opgericht in Japan en is één van de oudste farmaceutische bedrijven dat zich enkel focust op de oogheelkunde en is marktleider in Azië. Santen is al bijna 20 jaar actief in Europa en is voortdurend bezig haar positie te versterken middels expansie en innovatie zodat alle patiënten en professionals toegang kunnen krijgen tot hun productportfolio. Op dit moment bieden zij in Nederland behandelingen aan voor glaucoom, droge ogen en allergische conjunctivitis.
   
  Datum: 4 november 2020
  Tijd: 19:30 – 20:30 uur
  Kosten: geen
  ADAP accreditatie: is aangevraagd

  Klik hier om je in te schrijven. Aanmelden kan tot en met 1 november a.s.
   

  Lees verder
 • Geplaatst op: 25 augustus 2020

  Nieuw hulpmiddel voor netwerkgeneeskunde door optometrist, oogarts en huisarts

  Nieuw hulpmiddel voor netwerkgeneeskunde door optometrist, oogarts en huisarts

  Hoe organiseer je een snelle toegang tot zorg voor patiënten met laagcomplexe oogklachten en meer ruimte bij de oogarts voor patiënten met complexe oogklachten? De 'implementatiekaart Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde' beschrijft kort een nieuw zorgpad, waarbij patiënten met laagcomplexe oogklachten gediagnostiseerd en behandeld worden door de optometrist. Op de kaart is opgenomen welke patiënten door de optometrist gezien kunnen gaan worden en wat er voor nodig is om dat in de regio te organiseren. 

  Lees verder
 • Geplaatst op: 20 juli 2020

  Geactualiseerd beroepscompetentieprofiel voor de optometrist

  Geactualiseerd beroepscompetentieprofiel voor de optometrist

  Met trots presenteert de OVN een geactualiseerd beroepscompetentieprofiel voor de optometrist. Dit profiel geeft een goede beschrijving van het beroep en de competenties die nodig zijn voor het bieden van de beste zorg aan de cliënt in samenwerking met andere (zorg)professionals. 

  Lees verder
 • Geplaatst op: 15 juli 2020

  Publicatie Tijdschrift HPV: Bij nieuwe werkwijze kunnen pati

  Publicatie Tijdschrift HPV: Bij nieuwe werkwijze kunnen pati

  Als optometristen, huisartsen en oogartsen, meer samenwerken, kan dat mogelijkheden bieden om de toenemende zorgvraag van patiënten met oogklachten op te vangen.Bepaalde patiënten kunnen dan sneller terecht bij een optometrist dicht bij huis. Hierdoor ontstaat meer ruimte bij de oogarts voor patiënten met complexe oogproblemen.

  Lees verder
 • Geplaatst op: 7 mei 2020

  Publicatie Medisch Contact 7 mei 2020

  Publicatie Medisch Contact 7 mei 2020

  In Medisch Contact, d.d. 7 mei 2020, is een artikel gepubliceerd over het initiatief van de Oogvereniging, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) om de wachttijden in de oogheelkunde te verkorten. 


   

  Lees verder
 • Geplaatst op: 4 mei 2020

  Publicatie Eyeline: Nieuw initiatief tegen lange wachttijden

  Publicatie Eyeline: Nieuw initiatief tegen lange wachttijden

  In Eyeline, d.d. 4 mei 2020, is een artikel gepubliceerd over het initiatief van de Oogvereniging, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) om de wachttijden in de oogheelkunde te verkorten. 

  Lees verder
 • Geplaatst op: 4 mei 2020

  Nieuw initiatief tegen lange wachttijden in de oogheelkunde

  Nieuw initiatief tegen lange wachttijden in de oogheelkunde

  Het aantal verwijzingen naar de oogarts is sinds de coronacrisis gedaald met zo'n 80.000 patiënten per maand. Als de reguliere oogzorg weer opstart, wacht er een stuwmeer van uitgestelde zorg. De Oogvereniging, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zijn al voor de coronacrisis een samenwerking aangegaan om een oplossing te vinden voor de lange wachttijden voor de oogarts: ‘Juiste Oogzorg op de Juiste Plek’ kan uitkomst bieden.

  Lees verder
 • Geplaatst op: 16 maart 2020

  De optometrist en het coronavirus

  De optometrist en het coronavirus

  Met het aanscherpen van de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus rijzen vragen op bij cliënten en leden hoe de zorgverlening en praktijkvoering te kunnen continueren. Via onze website en de nieuwsbrief houden wij leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de laatst genomen landelijke maatregelen.

  Lees verder