Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 28 november 2019

Uitkomsten Landelijk Optometristen Onderzoek 2018


 


OPTOMETRIST, EEN ZORGVERLENER MET AMBITIE

In 2018 deed meer dan een derde van onze beroepsgroep mee aan het Landelijk Optometristen Onderzoek. De belangrijkste uitkomsten van de drie deelonderzoeken zijn beknopt weergegeven in een infographic. 

Schat aan informatie

Het inventariserend onderzoek onder Nederlandse optometristen brengt onder meer in beeld hoe breed het werkveld van de optometrist is, waar specifieke accenten liggen in de werkzaamheden en laat zien dat het zorgaanbod van de optometrist goed aansluit bij de trends in de oogzorg. Ook springt de positieve houding van optometristen in het oog. Het grootste deel van de deelnemende optometristen is blij met zijn/haar werk. De helft van de optometristen hecht (zeer) veel belang aan evidence-based werken en optometristen hebben cliëntgerichtheid hoog in het vaandel. Ze hebben ambitie, willen zich beroepsmatig verder blijven ontwikkelen en aan cliënten en andere beroepsgroepen laten zien dat ze van toegevoegde waarde zijn in het werkveld.
 

Aan de slag

Deze positieve houding van optometristen is cruciaal om als beroepsgroep te groeien en aan de slag te gaan met de verbeterpunten die ook uit het onderzoek naar voren komen. Gerichte plannen worden gemaakt om de uitkomsten te benutten voor onder meer de positionering van optometristen, het herzien van het beroepscompetentieprofiel, versterken van het kwaliteitsbeleid, scholingen, samenwerking en veel meer.

 
De OVN bedankt Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek. Zonder de tijd, inzet en vertrouwen van een groot aantal mensen was het niet mogelijk geweest om dit onderzoek voor elkaar te krijgen.