Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 26 november 2019

Publicatie: Belang van samenwerking in de oogzorg



Insights Magazine (Novartis) interviewde OVN-voorzitter Gabrielle Janssen over ontwikkelingen in de oogzorg en de rol van de OVN daarin (pag. 14). Het is de persoonlijke missie van Gabrielle om er alles aan te doen om onnodige blind- en slechtziendheid te voorkomen. Samenwerken is daarin een sleutelwoord.

Gabrielle: 'Onderhouden van contacten tussen de belangenverenigingen is cruciaal. Het is belangrijk dat optometristen en oogartsen elkaar ondersteunen en zo goed mogelijk samenwerken. Dat garandeert dat de cliënt op die plek komt waar hij de best mogelijke zorg krijgt. In Nederland is er gelukkig een goede samenwerking tussen de optometristen en de oogartsen, ook is de Oogvereniging (belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening) gesprekspartner. Het is mijn stellige overtuiging dat je pas goed kan samenwerken als je elkaar ook echt leert kennen. Ik
steek daarom veel tijd in deze periodieke ontmoetingen en in discussies over hoe we de zorg gezamenlijk kunnen inrichten.'