Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 10 juli 2019

Deeltijdopleiding optometrie in 2021 van start


Uitkomsten marktonderzoek

In oktober 2018 heeft de HU een marktonderzoek gehouden naar de behoefte aan een deeltijdopleiding optometrie. Op de enquête is door 998 mensen gereageerd. Maar liefst 700 deelnemers aan het onderzoek hebben interesse voor de deeltijdvariant van de opleiding. Deze 700 mensen hebben een diverse achtergrond, maar onder hen zijn veel opticiens (41%) en contactlensspecialisten (27%). Ook is belangstelling getoond door bijvoorbeeld mensen met een mbo-optometrie opleiding en mensen die de optometrie opleiding in het verleden gestaakt hebben.
 
De relevante werkervaring van de deelnemers is groot. Meer dan 64% is langer werkzaam dan 5 jaar. De meesten geven aan zo snel mogelijk te willen beginnen. Vanuit de opmerkingen binnen de enquête en de mails die naderhand nog verstuurd zijn, mag ook duidelijk zijn dat veel werkgevers wachten op het opstarten van een deeltijd vorm.
 
Deelnemers is ook gevraagd naar hun wensen over het inrichten van de opleiding: zelf keuze maken uit de modules om die te kunnen stapelen tot een volledige opleiding of een volledig uitgestippeld pad. Voor beide varianten is ongeveer evenveel animo. Om de opleiding voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken en de werk/school/privé-balans te kunnen vasthouden, concludeert de HU dat het vermoedelijk de beste optie is om in losse modules te gaan ontwerpen en daarin een vaste routing aan te geven zodat beide groepen bediend kunnen worden.
 

Opstart deeltijdopleiding

Op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek zal de HU per september 2021 een deeltijdprogramma opstarten. De HU zal bij de instroom op de deeltijdopleiding eisen gaan stellen aan de werkomgeving en de student.

Eisen aan de werkomgeving:
  • Student is minimaal 16 uur per week werkzaam in een relevante werkomgeving
  • Student moet 4 uur per week in staat gesteld worden te kunnen werken aan de competenties
  • Er dient diagnostische farmaca gebruikt te worden
  • Een optometrist voor 60% gelijktijdig aanwezig.
 
De instroomeisen voor de student zijn de volgende:
  • MBO-4 optiek of contactlensspecialist, MBO-4 TOA, HBO orthoptie
  • Na afstuderen minimaal 2 jaar relevante werkervaring