Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 25 augustus 2020

Nieuw hulpmiddel voor netwerkgeneeskunde door optometrist, oogarts en huisartsHoe organiseer je een snelle toegang tot zorg voor patiënten met laagcomplexe oogklachten en meer ruimte bij de oogarts voor patiënten met complexe oogklachten? De implementatiekaart Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde beschrijft kort een nieuw zorgpad, waarbij patiënten met laagcomplexe oogklachten gediagnostiseerd en behandeld worden door de optometrist. Op de kaart is opgenomen welke patiënten door de optometrist gezien kunnen gaan worden en wat er voor nodig is om dat in de regio te organiseren.

In diverse regio’s wordt er met succes gewerkt met het nieuwe zorgpad. Patiënten, oogartsen, optometristen én huisartsen zijn tevreden. Patiënten met bijvoorbeeld droge ogen of een geleidelijke visusdaling worden in deze regio’s door de huisarts verwezen naar de optometrist. Een bezoek aan de oogarts is dan meestal niet meer nodig, waardoor de oogarts ruimte krijgt om de complexe zorg te leveren. Heeft de huisarts de verwachting dat een operatie nodig is bij een patiënt met een geleidelijke visusdaling? Dan verwijst de huisarts rechtstreeks naar de oogarts. Deze werkwijze zorgt voor een doelmatige en effectieve verwijzing.
 

Juiste oogzorg op de juiste plek

De implementatiekaart Netwerkgeneeskunde Oogheelkunde is gebaseerd op notitie Juiste oogzorg op de juiste plek’. In deze notitie hebben de Optometristen Vereniging Nederland, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en de Oogvereniging vastgelegd welke patiënten door de optometrist gezien kunnen worden en aan welke kwaliteitseisen de optometrist moet voldoen.
‘Optometristen die geregistreerd zijn in het kwaliteitsregister zijn opgeleid om patiënten met laagcomplexe oogheelkundige klachten te helpen. We verwachten in de loop der jaren steeds meer mensen met oogklachten en de wachttijd voor de oogarts ligt al boven de Treeknorm van vier weken. In een regionale samenwerking met huisartsen en oogartsen kunnen optometristen hun kennis en kunde inzetten om patiënten met laagcomplexe oogheelkundige klachten sneller en dichtbij huis te helpen.’ aldus Gabriëlle Janssen, voorzitter van de OVN.
 

Duurzame financiering

Helaas is er nog geen structurele financieringsvorm beschikbaar voor deze oogzorg. Regio’s maken nu gebruik van vaak tijdelijke financiering. ‘Hopelijk komen we samen met de Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit tot een structurele financieringsvorm, zodat patiënten in het hele land ook in de toekomst de vruchten kunnen plukken van deze werkwijze.’
 
Het NOG, de OVN, de Oogvereniging, de NVZ en de Federatie werkten samen aan deze implementatiekaart.
 
Naar de implementatiekaart

>>> Lees hier ook de publicatie over de implementatiekaart in Medisch Contact