Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 24 november 2020

Voorinschrijving OVN-kwaliteitsvisitatie geopend




Tijdens het 20-jarig jubileumsymposium van de OVN is de voorinschrijving voor de OVN-kwaliteitsvisitatie feestelijk geopend. Sinds 16 november jl. kunnen optometristen zich alvast inschrijven om in 2021 voor de eerste visitatieplekken in aanmerking te komen. Een aanrader voor optometristen om er snel bij te zijn, omdat bij de opstart van visitatie een beperkt aantal plekken beschikbaar is.
 
Naar verwachting  komt de OVN-visitatie in de loop van het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar voor optometristen. Naar schatting zullen in 2021 max. 50 visitatieplekken beschikbaar zijn, mede omdat pas halverwege het jaar gestart kan worden. Overweeg je om mee te doen aan visitatie, maak dan zeker gebruik van de voorinschrijving.
  • De eerste inschrijvers komen voor de eerste plekken in aanmerking.
  • Met voorinschrijving ben je nog nergens toe verplicht.
  • Aan voorinschrijving zijn geen kosten verbonden.
 
Schrijf je vast in, als visitatie voor jou belangrijk is. Bijvoorbeeld als je deelneemt aan JZOJP en het daarvoor verplicht is. Of als je er belang aan hecht jezelf en de kwaliteit van jouw zorg te blijven ontwikkelen. Ook kun je nu eenmaal een voorloper zijn of heel andere (persoonlijke) redenen hebben. In alle gevallen: schrijf je vast in!

 
  

Meer weten over de OVN-kwaliteitsvisitatie?

De OVN ontwikkelt speciaal voor optometristen een visitatiemethodiek. Visitatie is een gesprek dat je onderling met collega-optometristen voert en waarin je samen kijkt naar de manier waarop jij je beroep uitoefent. Dat levert handvatten op om je verder te ontwikkelen. Zo is visitatie een stimulerende manier om te werken aan goede optometrische zorg en om met elkaar het vak op een hoger niveau te tillen.
Lees verder op onze website