Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 25 november 2021

Kwaliteitsvisitatie voor optometristen van startOp 23 november 2021 is de kwaliteitsvisitatie van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) van start gegaan. En dat is winst voor optometristen én de oogzorg. Want om de oogzorg toegankelijk te houden, met behoud van kwaliteit, spelen optometristen een centrale rol. De OVN-kwaliteitsvisitatie waarborgt de kwaliteit en ontwikkeling van optometrische zorg.

 
Met het opstarten van visitatie laten optometristen zien dat ze dé partner zijn om de oogzorg verder te helpen. Het aantal patiënten dat een beroep doet op oogzorg is in de afgelopen jaren gestegen en zal in de komende jaren nog verder toenemen. De optometrist kan voor patiënten met een aantal specifieke oogheelkundige klachten als poortwachter naar de oogarts fungeren en daarmee de toegangstijden bij de oogarts verbeteren. Om die centrale rol waar te maken, is kwaliteitsborging van optometrische zorg essentieel.
 
Optometristen werken met visitatie als individu en als beroepsgroep aan de borging van kwaliteit van de optometrische zorg. Ook maakt het aan cliënten en verwijzers inzichtelijk welke zorg er van een optometrist verwacht mag worden. OVN-voorzitter Gabriëlle Janssen: ‘Dat is niet onopgemerkt gebleven. Nu is al merkbaar dat visitatie zal bijdragen aan het vormen van samenwerkingsrelaties met huisartsen en oogartsen en vertrouwen van cliënten.’
 
De OVN-visitatie is een individuele visitatie die eens in de vijf jaar online plaatsvindt. Via vragenlijsten beoordeelt elke optometrist eerst zelf of hij in de dagelijkse praktijk werkt volgens de kwaliteitsafspraken van de beroepsgroep. Dan volgt het visitatiegesprek met een getrainde OVN-visitator, die ook optometrist is, over de manier waarop de optometrist het beroep uitoefent en over de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Visitatie bevestigt of de optometrist op de goede weg zit, wat beter kan en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.
 
Visitatoren hanteren objectieve en meetbare normen die vooraf zijn opgesteld en vastgelegd in de Normen- en waarderingssystematiek. De normen zijn gebaseerd op de afspraken die de beroepsgroep al met elkaar gemaakt heeft in richtlijnen en andere documenten die optometrische zorg beschrijven. Ook zijn de eisen meegenomen die wet- en regelgeving aan optometristen stellen. De werkwijze is gebaseerd op de breed geaccepteerde en beproefde visitatiemethodiek van de Federatie van Medisch Specialisten en op maat gemaakt voor optometristen.
 
De OVN-kwaliteitsvisitatie staat open voor alle optometristen die werkzaam zijn in Nederland en/of Nederlandse optometristen die werkzaam zijn in het buitenland. Ook optometristen die geen lid zijn van de OVN kunnen deelnemen.

Klik hier voor meer informatie over visitatie.