Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 15 maart 2021

​OVN-erelidmaatschap voor Anton Verezen
De OVN heeft na lange tijd weer een erelidmaatschap toegekend, en wel aan Anton Verezen. OVN-voorzitter Gabriëlle Janssen sprak tijdens het OVN-congres haar waardering uit voor de inzet van Anton: ‘Het erelidmaatschap heb je echt verdiend!’ Anton heeft zich van 2006-2013 als voorzitter van de vereniging ingezet voor de positionering van de optometrist.

Anton had een duidelijke visie: de optometrist als zelfstandig zorgverlener, samenwerkend met andere disciplines in de zorg. Hij zag voor zich dat (een deel van de) optometristen zich zouden vestigen in gezondheidscentra. Dat gebeurt nog maar mondjesmaat en er is nog veel werk te verzetten op dit vlak, maar door het uitdragen van zijn visie heeft Anton dit proces wel in gang gezet. In lijn met deze visie was onder zijn voorzitterschap veel aandacht voor kwaliteit van zorg. Zo werden o.a. de kwaliteitskringen opgestart, verschillende (multidisciplinaire) richtlijnen ontwikkeld. Een belangrijke basis waar nu op voortgebouwd wordt.
 
Anton is zeer vereerd, maar blijft bescheiden: ‘Je bouwt een periode verder op de bouwstenen van je voorganger en geeft na een periode het stokje weer door aan de ander, zodat we uiteindelijk met elkaar ons doel behalen.’
 
Bekijk de uitreiking van het erelidmaatschap aan Anton Verezen hier of door te klikken op bovenstaande afbeelding.