Meer nieuws


Archief

Auteur: jeanette | Geplaatst op: 20 juli 2020

Geactualiseerd beroepscompetentieprofiel voor de optometrist


Met trots presenteert de OVN een geactualiseerd beroepscompetentieprofiel voor de optometrist. Dit profiel geeft een goede beschrijving van het beroep en de competenties die nodig zijn voor het bieden van de beste zorg aan de cliënt in samenwerking met andere (zorg)professionals. Centraal staat hierin dat de optometrist een bijdrage levert aan het beste persoonsgerichte kijkadvies en het voorkomen van onnodige slechtziend- of blindheid. 
Het up-to-date profiel geeft voor de komende vijf jaar richting aan het beroep en sluit aan bij recente ontwikkelingen in de zorg. Het Beroepscompetentieprofiel Optometrist (2020) beschrijft het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar op Bachelor-niveau: wat een optometrist is, hoe de optometrist (methodisch) handelt en welke competenties hij bezit.
 
Na zorgvuldig onderzoek en afweging heeft de OVN daarnaast besloten de komende jaren specialisaties te ontwikkelen voor Medische Contactlenzen (MCL) en Low Vision (LV). Belangrijke argumenten hiervoor zijn:
  • de kennisgebieden Medische Contactlenzen en Low Vision kunnen niet in de volle breedte binnen de bacheloropleiding Optometrie worden opgenomen. Op dit moment worden optometristen voor deze kennisgebieden intern opgeleid bij instanties waar deze werkzaamheden verricht worden;
  • zeker stellen dat op specifieke kennisgebieden zorg van uniforme kwaliteit verleend wordt (met voldoende dieptekennis);
  • een wildgroei van zelfverkozen ‘specialisaties’ voorkomen.
Voor eind 2022 zullen profielen, kwaliteits- en toetscriteria voor de specialisaties MCL en LV uitgewerkt zijn. Ook onderzoekt de OVN de mogelijkheid tot registreren van deze specialisaties in het KP-register.
 
De OVN dankt iedereen van harte die aan het nieuwe profiel een bijdrage geleverd heeft, in het bijzonder de leden van de werkgroep BCP.