Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 15 juli 2020

Publicatie Tijdschrift HPV: Nieuwe werkwijze JZOJPAls optometristen, huisartsen en oogartsen, meer samenwerken, kan dat mogelijkheden bieden om de toenemende zorgvraag van patiënten met oogklachten op te vangen. De Oogvereniging, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zijn om die reden een samenwerking aangegaan om een oplossing te vinden voor de lange toegangstijden tot de oogarts.
Deze partijen hebben gewerkt aan een aanpak hoe een deel van de patiënten door een optometrist op veilige wijze onderzocht kan worden, zodat dit ruimte creëert voor het behandelen van patiënten met complexe zorgvragen door de oogarts. Dit ligt geheel in lijn met het initiatief ‘De juiste Zorg op de Juiste Plek’ dat ondersteund wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees hier het artikel >>>