Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 25 oktober 2023

Organiseren van intern toezicht en andere Wtza-verplichtingen – wanneer moet je wat doen?Minister Helder heeft eind september in een kamerbrief aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van het intern toezicht. Wat betekent dat voor de eis voor het inrichten van intern toezicht per 1 januari 2024?

Betekenis kamerbrief

Op de site Toetreding zorgaanbieders is een nieuwsbericht geplaatst over de betekenis van de kamerbrief voor het voldoen aan de eis van intern toezicht in afwachting van de verkenning van de minister. Hierin is het volgende te lezen: Het CIBG toetst bij de vergunningaanvraag op verschillende aspecten. Eén daarvan is de eis van intern toezicht. Zorgaanbieders moeten bij een vergunningaanvraag aannemelijk maken dat ze voldoen, of dat ze gaan voldoen aan de voor hen geldende verplichtingen.
Minister Helder heeft aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van het intern toezicht. Mogelijk heeft u in afwachting daarvan het intern toezicht nog niet ingericht. Voldoet u om deze reden nu nog niet aan de eisen van het intern toezicht, maar bent u hier wel mee bezig? Wacht dan niet met uw vergunningaanvraag, maar dien deze zo snel mogelijk in. Waar nodig neemt het CIBG contact met u op en krijgt u de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. Het is namelijk belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag indient.

Concreet betekent dit dat het intern toezicht wordt meegenomen in de vergunningsaanvraag. Wel kan je aangeven dat je er nog mee bezig bent in afwachting van verkenning van de minister. Het CIBG zal in dat geval contact met je opnemen om te kijken wanneer en hoe je dan aan de verplichting kan voldoen.

Duidelijkheid praktische uitvoering

De Eerstelijnscoalitie vindt deze onduidelijkheid over de praktische uitvoering van de verplichting tot intern toezicht onwenselijk. We zullen bij hiervoor aandacht vragen bij het CIBG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en pleiten voor meer duidelijkheid.

Verkenning hogere getalsgrens

In de Kamerbrief eind september heeft de minister aangegeven, vanwege geluiden uit het veld, te willen bezien of het niet beter is om de grens voor eis tot intern toezicht te verleggen. Nu zijn alleen zorgaanbieders met meer dan 25 medewerkers verplicht intern toezicht in te stellen. De uitkomsten van deze verkenning deelt zij medio volgend jaar met de Kamer.

Algemene informatie over de Wtza vind je hier.
 

Welke eisen stelt de Wtza aan zorgaanbieders?

Per 1 januari 2024 eindigt de overgangsperiode van de wet Toetreding Zorgaanbieders, Wtza. Vanaf dat moment word je geacht te voldoen aan de verschillende vereisten die deze wet aan zorgaanbieders stelt. Hieronder een overzicht van de vereisten.
 
Praktijken met 10 of minder zorgverleners
  • Openbare financiële jaarverantwoording: voor praktijken die zijn opgericht vóór 1 januari 2022 (en sindsdien niet van rechtsvorm veranderd) per 1 januari 2025. Praktijken die na 1 januari 2022 zijn opgericht of van rechtsvorm zijn veranderd moeten al sinds 1 januari 2023 voldoen aan deze jaarverantwoordingsplicht.
 
Praktijken waar 11 of meer zorgverleners werken
  • Wtza-vergunning: aanvragen uiterlijk 31 december 2023. Tot 31 december 2023 zijn hier geen kosten aan verbonden. Daarna betaal je het reguliere tarief van 725 euro.
  • Openbare financiële jaarverantwoording: voor praktijken die zijn opgericht vóór 1 januari 2022 (en sindsdien niet van rechtsvorm veranderd) per 1 januari 2025. Praktijken die na 1 januari 2022 zijn opgericht of van rechtsvorm zijn veranderd moeten al sinds 1 januari 2023 voldoen aan deze jaarverantwoordingsplicht.
     
Praktijken waar meer dan 25 zorgverleners werken
 
  • Wtza-vergunning: aanvragen uiterlijk 31 december 2023. Tot 31 december 2023 zijn hier geen kosten aan verbonden. Daarna betaal je het reguliere tarief van 725 euro.
  • Instellen interne toezichthouder per 1 januari 2024. Heb je in afwachting van de aangekondigde verkenning door minister Helder het intern toezicht nog niet ingericht? Dien de vergunningaanvraag dan in ieder geval in en geef hierin aan dat je mee bezig bent met de inrichting van intern toezicht, in afwachting van de verkenning door de minister.
    De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de zorg (NVTZ) heeft modellen beschikbaar voor de inrichting van intern toezicht. Je kunt de modellen vinden op de website van de NVTZ.
  • Openbare financiële jaarverantwoording: voor praktijken die zijn opgericht vóór 1 januari 2022 (en sindsdien niet van rechtsvorm veranderd) per 1 januari 2025. Praktijken die na 1 januari 2022 zijn opgericht of van rechtsvorm zijn veranderd moeten al sinds 1 januari 2023 voldoen aan deze jaarverantwoordingsplicht.