Meer nieuws


Archief

Geplaatst op: 25 juli 2023

ELC houdt minister aan toezegging pauzeknopTijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli jl. heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht, door het indrukken van de pauzeknop. De Eerstelijnscoalitie (ELC) juicht dit van harte toe en heeft de minister verzocht deze toezegging gestand te doen.

Pauzeknop gestand doen

De Eerstelijnscoalitie heeft in een brief aan minister Helder twee onderwerpen uit het zorgdebat nogmaals onder de aandacht gebracht. Het betreft de toezegging van de minister de verplichting tot jaarverantwoording voor aanbieders, waarvoor deze met ingang van 1 januari van dit jaar nieuw is met twee jaar uit te stellen tot boekjaar 2024 (de pauzeknop). Als ELC vragen we de minister deze toezegging gestand te doen en bieden we aan mee te denken over de pragmatische invulling van de pauzeknop.

Intern toezicht

Daarnaast vraagt de ELC in de brief nogmaals aandacht voor het verhogen van de getalsgrens naar 50 medewerkers bij het instellen van intern toezicht. Tijdens het debat gaf minister Helder aan hier in het najaar op terug te komen. Ook hierover gaat de ELC graag in gesprek met de minister.

Rust in het proces

De ELC onderstreept het belang van het terugbrengen van de rust in het proces, kijkend naar alle maatschappelijke en wettelijke uitdagingen waar eerstelijnszorgaanbieders voor staan. Wij blijven ons  inzetten voor een krachtige en toekomstbestendige eerstelijnszorg met zo min mogelijk regeldruk. Hiervoor zullen wij ook in de komende verkiezingscampagne aandacht voor vragen bij de verschillende partijen.