Meer nieuws


Archief

Auteur: danielle | Geplaatst op: 04 mei 2020

Nieuw initiatief tegen lange wachttijden in de oogheelkunde
Het aantal verwijzingen naar de oogarts is sinds de coronacrisis gedaald met zo'n 80.000 patiënten per maand.
 Als de reguliere oogzorg weer opstart, wacht er een stuwmeer van uitgestelde zorg. De Oogvereniging, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zijn al voor de coronacrisis een samenwerking aangegaan om een oplossing te vinden voor de lange wachttijden voor de oogarts: ‘Juiste Oogzorg op de Juiste Plek’ kan uitkomst bieden.
 

Bij Juiste Oogzorg op de Juiste Plek vindt triage plaats van specifieke oogheelkundige problemen waardoor een deel van de zorgvragen in de eerste lijn beoordeeld kunnen worden door de optometrist. Op dit moment verwijst de huisarts alle patiënten naar de oogarts, maar niet alle oogheelkundige problemen vragen om medisch specialistische zorg. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met geleidelijke visusdaling, screening op glaucoom bij familiaire belasting en patiënten met droge en vermoeide ogen. Het doel is het aantal patiënten dat alsnog door optometristen wordt doorverwezen naar de oogarts zo laag mogelijk te houden.
 

Aan de slag

Netwerken van huisartsen, oogartsen en optometristen in de regio kunnen vanaf nu aan de slag met ‘De juiste oogzorg op de juiste plek’ na afstemming met de zorgverzekeraars. De notitie waarin deze werkwijze is uitgewerkt is als pdf-bestand te downloaden.
 
Het voordeel van de nieuwe werkwijze is dat bepaalde patiënten sneller terecht kunnen bij een optometrist dicht bij huis. Door de toename van oogheelkundige zorgvraag groeit het tekort aan capaciteit in de tweedelijns oogheelkunde. Versnelde invoering van Juiste Oogzorg op de Juiste Plek in de vorm van regionale netwerken van huisartsen, optometristen en oogartsen biedt mogelijkheden om de zorgvraag op te vangen.
 

Kwaliteit

Tegelijk kunnen patiënten erop vertrouwen dat de kwaliteit en veiligheid van de oogzorg bij de optometrist op hoog niveau is. Optometristen hebben een vierjarige HBO-opleiding afgerond en zijn opgeleid om de gezondheid van ogen te beoordelen en oogafwijkingen en oogziektes op te sporen. Hierbij vervult hij de rol tussen huisarts en oogarts. De aanpak is besproken met zorgverzekeraars. Zij kunnen zich volledig vinden in de beschreven aanpak. Optometristen die aan kwaliteitsvoorwaarden voldoen en aangesloten zijn bij een lokaal netwerk van huisartsen, optometristen en oogartsen, kunnen op verwijzing van de huisarts oogheelkundig onderzoek uitvoeren bij deze specifieke groep patiënten.
 

Financiering

Financiering vindt momenteel mondjesmaat plaats uit S3 gelden van de huisartsenzorg, of uit Overige Zorgproducten binnen de Medisch Specialistische Zorg. Het NOG, de OVN en de Oogvereniging zijn in overleg met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit om toe te werken naar een landelijke uniforme uitrol met een daarbij bijbehorende bestendige bekostigingsvorm.