Meer nieuws


Archief

Auteur: Kristel te Hofste | Geplaatst op: 04 juni 2019

Uitslag verkiezingen OVN-ledenraad


De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend! Lees hier wie een zetel in de OVN-ledenraad hebben behaald.

Resultaten

Het OVN Bestuur heeft op basis van het Kiesreglement de uitslag van de verkiezingen voor de ledenraad vastgesteld. Er zijn 440 van de 1059 stemmen uitgebracht. De opkomst is daarmee 41,5%, een resultaat om trots op te zijn.
 
Andere leuke weetjes:
  • De opkomst was het hoogst onder de categorie overige leden, waar 48% van de leden hun stem liet horen. Bij de eerstelijn werkgevers bracht 47% zijn stem uit en bij de optometristen in de tweedelijn 41%. Bij werknemers in de eerste lijn was het opkomstpercentage 37%.
  • Op de eerste dag en bij de eerste herinneringsmail van de verkiezingen was de opkomst het hoogst.
We willen alle 440 leden die mee gedaan hebben aan de verkiezingen heel hartelijk danken voor het uitbrengen van hun stem!

Felicitaties

De bovenstaande collega's zijn door jullie gekozen in de OVN Ledenraad 2019-2021. We feliciteren de collega’s van harte met hun zetel in de ledenraad en wensen hen veel succes en plezier met hun werkzaamheden. De installatie van de nieuwe leden en de overdracht van de zittende ledenraad vindt plaats op 25 november.