Meer nieuws


Archief

Geplaatst op: 06 april 2019

Klankbordgroep herziening richtlijn cataractOp initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) wordt op korte termijn gestart met de herziening van de richtlijn Cataract. De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De OVN is uitgenodigd om te participeren in de ontwikkeling van deze richtlijn. Hiertoe is de OVN op zoek naar een inhoudsdeskundige lid dat haar wil vertegenwoordigen in de klankbordgroep.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Heeft geen conflicterende belangen die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;

  • Het lezen en beoordelen van de relevante richtlijnteksten;

  • Het bijwonen van werkgroepvergaderingen (maximaal 2) waarin teksten worden besproken die relevant zijn voor de optometrist.
     

Beoogde resultaat

De inbreng van de optometrist bij de ontwikkeling van de richtlijn cataract bij 1 à 2 modules. Deze modules hebben betrekking op de indicatiestelling en het post operatieve beleid.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering zal naar schatting rond de 10 uur liggen het gehele project (tot circa december 2020). De werkgroep zal maximaal twee keer bijeenkomen voor inhoudelijke besprekingen van de richtlijnteksten. Voor het bijwonen van een werkgroepvergadering is vacatiegeld beschikbaar.

Iets voor jou?

Voor dit project zoeken we optometristen, werkzaam in de tweede lijn, die:

  • werkzaam of betrokken in het voor- en natraject bij cataractchirurgie;
  • in staat zijn om relevante documenten kritisch te lezen en van constructieve feedback te voorzien;
  • zich committeren aan het beoogde resultaat, afspraken en deadlines;
  • zich inzetten voor consensus binnen de werkgroep, maar tevens een kritische houding ten toon spreiden;
  • beschikken over goede communicatieve en vergadervaardigheden.

Heb je interesse, dan ontvangen we heel graag jouw reactie voor 
1 juni via info@optometrie.nl