Meer nieuws


Archief

Auteur: machteld@optometrie.nl | Geplaatst op: 18 augustus 2023

Gabriëlle Janssen, voorzitter OVN kondigt vertrek OVN aanGabriëlle Janssen, de huidige voorzitter van de OVN (Optometristen Vereniging Nederland), heeft aangekondigd dat zij haar positie zal neerleggen op 6 november van dit jaar.

Bijna negen jaar lang heeft Gabriëlle als het gezicht van de optometristen gefungeerd. Ze sluit deze periode af met de verwachting dat er een positief advies zal volgen van Zorginstituut Nederland (ZIN) aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de opname van optometrie in het basiszorgverzekeringspakket. Hiermee opent zich de mogelijkheid om vooruitgang te boeken in het ontwikkelen van het kwaliteitskader, de kennisagenda en de onderhandelingen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de tarieven. In de afgelopen jaren zijn aanzienlijke stappen gezet om de criteria vast te stellen waaraan optometristen moeten voldoen om veilige zorg te garanderen en een sterke positie in de eerstelijnszorg in te nemen.
 
Gabriëlle: "Met veel plezier heb ik mij ingezet voor de verbetering van de positie van optometristen gedurende de afgelopen jaren. We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt. De zorg aan oogpatiënten zal verbeteren als optometrie definitief een plek heeft in het zorgstelsel samen met de andere oogzorgprofessionals. Én als optometristen eenheid in verscheidenheid tonen. Er liggen nog voldoende uitdagingen voor mijn opvolger’.
 
Het bestuur van de OVN dankt Gabriëlle voor haar voortdurende inzet gedurende de afgelopen jaren voor de vereniging, en in het bijzonder haar bevlogen- en betrokkenheid voor de OVN. Ook wordt haar bijdrage aan de verbetering van de positie van optometristen binnen het gezondheidszorgsysteem erkend en gewaardeerd. Onder haar leiding is de zichtbaarheid van optometristen en het belang van optometrische zorg voor patiënten gegroeid.
 
De komende maanden zal Gabriëlle haar lopende werkzaamheden afronden en overdragen. Het bestuur van de OVN zal samen met de ledenraad op zoek gaan naar een geschikte opvolger.

 

Op maandagmiddag 6 november organiseert de OVN haar jaarlijkse ledenbijeenkomst.  Een speciale editie, omdat Gabriëlle na 9 jaar voorzitterschap van het OVN-bestuur dan tevens afscheid neemt. Nadere informatie over het afscheidsmoment volgt binnenkort.