Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor

In de ledenraadsvergadering van 27 september 2021 zijn Wim Dam en Hans Ockels benoemd als bestuursleden. Graag stellen zij zich aan je voor.
 

Hans Ockels

De afgelopen jaren zie ik een positieve ontwikkeling van de positionering van onze beroepsgroep. Daarbij is het van het grootste belang om verbinding te blijven zoeken met o.a. de huisartsen, oogartsen, de betrokken beroepsgroepen en stakeholders. Niet alleen met de beroepsgroepen uit ons eigen specialisme, ook daarbuiten is het van belang om contacten te onderhouden met andere paramedische beroepen. Om zo de krachten, onze positie en de inspraak van alle paramedici te versterken. De OVN vervult hierin een cruciale rol om deze positie en de belangen van de optometrist voor de toekomst uit te bouwen en te blijven versterken.
Zelf ben ik in 1991 begonnen in de optiek en heb ik langs de weg van optometrie mbo en contactlensspecialist in 2003 mijn bachelor optometrie in Utrecht behaald. Sinds 2001 ben ik werkzaam in een Zelfstandig Behandel Centrum te Groningen. Wij bieden tweedelijns oogheelkundige zorg (oogheelkunde, orthoptie en optometrie) en Refractie Chirurgische Behandelingen. Daarnaast zijn in ons centrum een optiekwinkel en een contactlenspraktijk gevestigd.
Naast mijn managementactiviteiten ben ik praktiserend optometrist en lid van het Management Team. In deze functie ben ik onder andere betrokken bij diverse automatiseringsprojecten, taakherschikkingsprojecten (JZOJP), verbeteren van zorglogistieke processen, zorginnovatie (verzekerde- en onverzekerde oogzorg) en Refractie Chirurgie.
Vanuit mijn ervaringen, contacten en de visie op de zorg verwacht ik samen met mijn medebestuursleden een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de beroepsgroep, zowel inhoudelijk als op het gebied van positionering van de optometrist in het algemeen. Met elkaar zijn wij onderdeel van een zorgmarkt die continu in beweging is, waarbij wij actief betrokken moeten blijven. Een mooie gezamenlijke uitdaging!
 

Wim Dam

Via deze weg wil ik me graag voorstellen als nieuw bestuurslid van onze vereniging. Ik ben Wim Dam, 33 jaar, ik heb twee kinderen (4 en 2 jaar), en in mijn vrije tijd houd ik ervan om hard te lopen en te tuinieren. 
Ik ben afgestudeerd als optometrist in 2009 en momenteel werkzaam als intramurale optometrist in het ziekenhuis in Apeldoorn/Zutphen.
Al langere tijd ben ik actief binnen de vereniging in verschillende commissies en werkgroepen. 
Zo ben ik sinds 2013 lid van de commissie beroepsbelangen (CBB). Namens de commissie beroepsbelangen heb ik zitting gehad in het bestuur van de AVBZ. In 2015 ben ik onderdeel geweest van de transitie werkgroep van onze vereniging en heb ik mee kunnen denken en werken aan de structuur en werkwijzen van onze huidige vereniging, met een strategisch bestuur en uitvoerend bureau en commissies.
In 2019 zijn we in Apeldoorn en Zutphen begonnen met een zelfstandig optometrisch centrum om hiermee de optometrie een zelfstandige en grotere positie te geven binnen onze oogheelkundige praktijk. In dit traject heb ik veel geleerd en gemerkt dat het strategische onderdeel mij erg aantrekt.
De ervaringen van de afgelopen jaren wil ik heel graag gebruiken om ons mooie beroep verder te helpen en te bouwen aan een mooie toekomst in het huidige en veranderende zorglandschap.
Ik wil jullie hartelijk danken voor het getoonde vertrouwen, ik heb er heel veel zin in.